I ddathlu ein Penblwydd
yn 40 cafodd Diwrnod Agored ei
drefnu ym Mhencadlys yr
Heddlu, Bae Colwyn.


 

Gallwch weld llyniau o’r diwrnod yma:

Mae angen eich cymorth chi arnom i adnabod y bobl hyn.


Cliciwch yma i weld y lluniau...

 

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 


Twitter icon

Dilynwch ni ar Twitter

Sut yr ydym yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol

Dilynwch ni ar Twitter     Ymunwch a ni ar Facebook     Gwyliwch ni ar YouTube
NEWYDDION DIWEDDARAF  icon
APELIADAU AM WYBODAETH RSS icon