Amdanom ni

Mae Gogledd Cymru yn un o'r llefydd mwyaf diogel i fyw yn y Deyrnas Unedig. Gwasaneithir poblogaeth o 687,800 gan yr Heddlu, mewn ardal o 6,300 cilomedr sgwâr. Mae Heddlu Gogledd Cymru yn sefydliad sy'n perfformio ar safon uchel yn gyson, ac yn ceisio gwella'r gwasanaeth a ddarperir i'n cymunedau.

 

Gyda tua 1450 o Swyddogion Heddlu a 250 o Swyddogion Cefnogi Cymuned yr Heddlu ynghyd â dros 800 o staff, rydym yn gweithio'n galed i gyflawni y blaenoriaethau canlynol.

 

  • Lleihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n effeithio ar ein cymunedau.
  • Darparu gwasanaeth o ansawdd sy’n rhoi hyder i’n cymunedau
  • Amddiffyn pobl a lleihau niwed
  • Sicrhau gweithlu trefnus, medrus a arweinir yn dda
.