Ffynonellau Gwybodaeth Ystadegol sydd ar ein Tudalen Gartref

Mae 93% o alwadau 999 yn cael eu hateb mewn 10 eiliad

Ystadegau Heddlu Gogledd Cymru - Ebrill 2012 a Mawrth 2013

 

Mae troseddau sy’n seiliedig ar ddioddefwyr wedi gostwng 11.6%

Ystadegau Heddlu Gogledd Cymru - Ebrill 2012 a Mawrth 2013

 

Mae difrod troseddol a llosgi bwriadol wedi gostwng 13%

Ystadegau Heddlu Gogledd Cymru -  Ebrill 2012 a Mawrth 2013

 

Mae troseddau cerbyd wedi gostwng 12%

Ystadegau Heddlu Gogledd Cymru - Ebrill 2012 a Mawrth 2013

 

Mae byrgleriaeth wedi gostwng 15%

Ystadegau Heddlu Gogledd Cymru - Ebrill 2012 a Mawrth 2013

Tudalennau perthnasol eraill

 


 

.