Gwarchod Ffermyddlogo Gwarchod Ffermydd

Mae Gogledd Cymru yn ardal wledig ac o bryd i’w gilydd bydd pobl yng nghefn gwlad yn gallu dioddef trosedd. Bydd yr Heddlu, ffermwyr lleol a'r gymuned wledig yn cydweithio'n agos yn y cynlluniau Gwarchod Ffermydd er mwyn atal troseddau gwledig ac amddiffyn ffermydd.

 

Yr unig wahaniaeth rhwng y cynllun Gwarchod Ffermydd a’r Cynllun Gwarchod y Gymdogaeth yw bod y tai a’r ffermydd yn bellach oddi wrth ei gilydd.

 

Yn aml iawn, bydd gan ffermwyr lawer iawn o offer symudol ac sy’n gymharol hawdd i’w ddwyn. Drwy ddarparu cyngor atal trosedd a diweddariadau neges testun rheolaidd, bydd yr holl aelodau o’r cynllun Gwarchod Ffermydd yn cael eu diweddaru am y mathau o droseddau sy’n digwydd a gweithgareddau amheus a fydd yn helpu i leihau’r risg o aelodau’r gymuned ffermio yn dioddef trosedd yng nghefn gwlad.

 

Bydd pawb sy'n cofrestru ar gyfer y cynllun Gwarchod Ffermydd yn cael:

  • Cyngor rheolaidd ac ymarferol er mwyn sicrhau bod eiddo yn cael ei gadw mor ddiogel â phosibl.
  • Negeseuon a fydd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i ffermwyr am y math o droseddau sy’n digwydd ac unrhyw gerbydau/weithgaredd amheus yn yr ardal.

 

Os hoffech fwy o fanylion am sut i ymuno â’r cynllun yn eich ardal cysylltwch â:

 

  • Dennis Owen - Sir Fon 
  • Elliw Williams - Meirionydd
  • Llinos Jones – Dwyfor Eifionydd
  • Richard Pepper – Gogledd Gwynedd
  • Jennifer Studley – Conwy and Dimbych
  • Sofia Iftika - Wrecsam

 

.