Cyngor i Yrwyr Cerbydau Araf

Mae holl ddefnyddwyr y ffyrdd yn gyfrifol am eu diogelwch nhw eu hunan a diogelwch eraill.

Mae’r risg i yrwyr cerbydau araf a’u teithwyr ynghyd â defnyddwyr eraill y ffordd a’u teithiwr nhw yn cynyddu pan na fydd yn bosib gweld yn glir neu os nad yw bwriadau gyrrwr y cerbyd yn amlwg.

Mae’r drosedd gyrru’n beryglus yn cyfeirio at y ffordd y mae cerbyd yn cael ei yrru yn ogystal â chyflwr y cerbyd hwnnw.

Yn gyffredinol, mae cerbydau amaethyddol a threlars wedi’u heithrio rhag y rheoliadau goleuadau pan fyddant yn cael eu defnyddio yn ystod y dydd yn unig. Fodd bynnag, mae’n rhaid i’r math hwn o gerbyd ag unrhyw drelar ddefnyddio’r goleuadau priodol os bydd ar y ffordd cyd codiad yr haul neu ar ôl i’r haul fachlud.  Mae methu â chydymffurfio â’r gofyniad hwn yn drosedd a gall arwain at ddwy flynedd yn y carchar a/neu ddirwy, gallech gael eich gwahardd rhag gyrru a chael eich gorfodi i ail-sefyll eich prawf.

Mae'n rhaid i rai cerbydau arddangos goleuadau melyn sy’n fflachio pan fyddant ar ffyrdd deuol anghyfyngedig, ond fe argymhellir bod POB cerbyd araf yn defnyddio goleuadau melyn sy’n fflachio pan fyddant ar ffyrdd lle mae’r traffig yn symud ar gyflymder.

Crynodeb o’r cyngor i yrwyr cerbydau araf

  • Mae’n rhaid i gerbydau a threlars ddefnyddio'r golau priodol rhwng machlud haul a chodiad yr haul.
  • Dylech gadw’r adlewyrchyddion a’r goleuadau yn lân.
  • Mae’n drosedd i fod â golau gwyn ar gefn cerbyd pan fyddwch yn teithio ymlaen.
  • Mae gan y perchennog a’r gyrrwr (fydd efallai yn weithiwr) gyfrifoldeb am gyflwr y cerbyd ac unrhyw drelar sy’n cael ei yrru ar y ffordd.
  • Gall gyrru cerbyd ar y ffordd sydd ddim yn cydymffurfio â’r rheolau arwain at i unigolyn gael ei gyhuddo o yrru’n beryglus.
  • Y gosb am yrru’n beryglus yw hyd at ddwy flynedd o garchar.
.