Cysylltu â Heddlu Gogledd Cymru 

101 animated graphic

Gallwch gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru yn y ffyrdd canlynol:

 

Dros y ffôn

Mewn achosion difrys ffoniwch: 101 neu 0300 330 0101
Cyn ffonio’r rhif hwn, gofynnwch i chi eich hun os mai mater i’r heddlu yw hwn go iawn ynteu a fyddai asiantaeth arall mewn gwell lle i allu eich cynorthwyo.
Cliciwch ar y ddolen hon i ddod o hyd i ffyrdd eraill o ddatrys eich problem neu bryder.

 

Cost galwadau 101 ydi 15 ceiniog yr alwad ar ffonau arferol a ffonau symudol, dim ots faint o'r gloch ydi hi na pa mor hir mae'r alwad yn para.

 

Mewn argyfwng, os yw bywyd rhywun mewn perygl neu bod trosedd yn cael ei gyflawni, ffoniwch 999 bob amser

Defnyddiwch y rhif hwn ar gyfer gwir argyfyngau yn unig.
Cliciwch ar y ddolen hon i ddod o hyd i fwy o wybodaeth am pryd i ddefnyddio, a phryd i beidio â defnyddio’r llinell argyfwng.

 

Yn ysgrifenedig:

Pencadlys Heddlu Gogledd Cymru
Glan-y-Don
Ffordd Abergele
Bae Colwyn
LL29 8AW

Os ydych yn adnabod y swyddog yr ydych am gysylltu ag ef/hi, neu yn gwybod enw'r adran, rhowch enw’r unigolyn/adran yn llinell gyntaf y cyfeiriad.

 

Ffacs: 01745 535777
Gellir defnyddio’r rhain ar gyfer galwadau brys a difrys. Os ydych am ddefnyddio’r system hon, dylech lawrlwytho a chynnwys y ffurflen ffacs gyda’ch neges.

 

SMS : 66767

TextRelay :18001 101

 


 

Mae ffyrdd eraill o gysylltu â ni hefyd, cliciwch ar eicon isod:

email graphic happy graphic unhappy graphic web feedback graphic

Drwy E-bost

 Hapus efo'r
gwasanaeth

Anhapus efo'r
gwasanaeth

I wneud sylw
am y wefan

       
find us graphic neighbourhood graphic hate crime graphic  General Avaiation Report Image

 I ddod o hyd i ni

I gysylltu â
fy swyddog lleol

I riportio
trosedd casineb

Ffurflen Hysbysiad
Hedfan

.