Sut mae Heddlu Gogledd Cymru’n defnyddio cyfryngau cymdeithasol?

Mae Heddlu Gogledd Cymru’n cefnogi’r defnydd o gyfryngau cymdeithasol fel ffordd arall o gyfathrebu â’r cyhoedd yr ydym yn eu gwasanaethu.

 

Mae ein rhwydweithiau – sy’n cynnwys Twitter, Facebook ac You Tube yn darparu pobl â ffordd wahanol o gael mynediad i’r newyddion, apeliadau a gwybodaeth ddiweddaraf yn gyflym.

 

Drwy ein safleoedd rhwydweithio cymdeithasol, gall unrhyw un yn y byd gael diweddariadau rheolaidd am yr hyn sy’n digwydd yn ardal Heddlu Gogledd Cymru.

 

Mae safleoedd rhwydweithio cymdeithasol yn ffordd rad o gyfathrebu y gallwn ei defnyddio i gyfathrebu yn gyflym ac yn eang.

 

Mae Swyddogion a SCCH yn defnyddio’r dechnoleg fel ffordd arall o gyfathrebu â thrigolion. Yn aml iawn byddant yn ‘trydaru’ tra fyddant ar ddyletswydd a gall aelodau o’r cyhoedd gael gwir syniad am fywyd gwaith swyddog neu aelod o staff drwy ddilyn eu gweithgareddau dyddiol.

 

  • Ni ddylid defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol i riportio troseddau.
  • Os oes trosedd yn digwydd a’ch bod mewn perygl, ffoniwch 999.
  • Os ydych chi’n dymuno cysylltu â Heddlu Gogledd Cymru mewn achos difrys, ffoniwch 101.

 


 

Tudalennau Safleoedd Rhwydweithio Swyddogol Heddlu Gogledd Cymru

 

 


 

 

Swyddi ar draws yr Heddlu a Swyddi Arbenigol

 

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn cynnig amgylchedd gwaith amrywiol a chyffrous. Mae yna nifer o Swyddogion Heddlu ac aelodau o Staff yr Heddlu mewn swyddi arbenigol er mwyn cefnogi a mwyhau’r gwasanaeth a ddarperir i’r cyhoedd. Mae rhai o’r unigolion sy’n cyflawni’r swyddi hyn yn barod i roi cipolwg o’u gwaith i chi.

 

 

 


 

 

Eich Timau Plismona Lleol

 

 

Ardal y Gorllewin

Mae ardal y Gorllewin yn cynnwys Ynys Môn a Gwynedd. Mae’r ardal wedi’i rhannu i 3 ardal blismona.

 

 

Ynys Môn

 

 

 

Gogledd Gwynedd

 

 

De Gwynedd

 

 

 


 

 

Canolog

Mae’r ardal Ganolog yn cynnwys Conwy a Sir Ddinbych. Mae’r ardal wedi’i rhannu i 3 ardal blismona.

 

Gorllenwin Conwy Arfordirol

 

 

Dinbych Arfordirol ac Abergele

 

 

Conwy a Dinbych Wledig

 

 


 

 

Ardal y Dwyrain

Mae ardal y Dwyrain yn cynnwys Sir Y Fflint a Wrecsam. Mae’r ardal wedi’i rhannu i 4 ardal blismona.

 

Gogledd Sir y Fflint

 

 

De Sir y Fflint

 

Tref Wrecsam

 

 

Wrecsam Wledig

 

 

  • Ni ddylid defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol i riportio troseddau.
  • Os oes trosedd yn digwydd a’ch bod mewn perygl, ffoniwch 999.
  • Os ydych chi’n dymuno cysylltu â Heddlu Gogledd Cymru mewn achos difrys, ffoniwch 101.
.