Ymholiadau Cyffredinol

Defnyddiwch y ffurflen hon i anfon ymholiadau cyffredinol neu er mwyn rhoi adborth i Heddlu Gogledd Cymru.

 

Os ydych wedi cysylltu â Heddlu Gogledd Cymru yn ddiweddar ac yr hoffech ddweud diolch wrth unigolyn neu wrth dîm, cliciwch ar y ddolen ganlynol: hoffwn ddweud diolch

 

Os ydych wedi cysylltu â ni a’ch bod yn anhapus â’r gwasanaeth yr ydych wedi’i gael, cliciwch ar y ddolen ganlynol: dwi’n anhapus efo’r gwasanaeth

 

.

 

Os oes gennych ymholiad difrys, defnyddiwch y ffurflen hon i anfon yr ymholiad atom. Os oes arnoch angen cymorth AR FRYS gan yr heddlu, dylech ffonio: 999.

 

 

.