Firearms Licensing

The Firearms Licensing Department offers advice on matters relating on Shotguns, Firearms and Explosives Certification.

 

Our policy is based on ensuring that Public Safety is not jeopardised and that all applications are dealt with on a fair and equal basis.

 

Shotgun renewal application letters give alternative ways of acquiring an application form as well as a list of the criteria needed for countersignatures. They are sent out within 12 weeks of the expiring certificate date. We also enclose a checklist to assist with the application.

 

Co-Terminus and Firearm renewal application letters are sent within 12 weeks of the expiring certificates. Please remember to submit your Land Permission Letters, and any Club membership details with your application on renewal.

 

What fee do I pay for an application?

 

Grant          £50:00                                                                          

Renewal     £40:00

 

Co Terminus Grant    £60:00

Co Terminus Renewal  £50:00

 

Add on Variation for Firearms   £26:00

1-4-1 Variation      NO FEE

 

Replacement Shotgun Certificate  £8:00

Replacement Firearms Certificate £9:00

 

European Firearms Pass   NO FEE

COER1A Individual   NO FEE

 

Visitiors Permit upto 5 persons  £12:00 per person

Visitors Permit Over 6 Persons  £60:00

 

Registered Firearms Dealership  £150:00

 

Cheques/Postal orders to be made payable to ‘PCC for North Wales

 

We request that renewal applications are submitted to the below address by post within at least 6 weeks of the certificate expiry date to enable us to process the application before the expiry date.

 

This is providing all the details have been entered correctly or the application will be returned to the applicant for amendments which will delay the process. Please remember to submit your expiring certificate on renewal.

 

It is an offence to possess a firearm or shotgun without a current certificate

 

Please note that as from the 01.12.13 the application forms for Shotgun and Firearms Renewals and Grants have been revised by the Home Office.  

 

These forms are combined in new application form 201.  There is also a new form for Variations, form 202.   Please refer to Guidance Notices form 202 before completing these forms.

 

The old forms CID135, CID 137 and CID 138 will NOT be accepted by North Wales Police after the 31.12.2013.

 


 

From 14 July 2014, if a person receives a suspended sentence of three months or more then they will not be able to purchase or possess a firearm or ammunition for a period of five years from the second day after sentence.  This timescale has been set so that a person who is in possession of a firearm or ammunition is not in immediate breach of the law when the sentence is passed and has an opportunity to make arrangements to transfer or dispose of their firearm or ammunition.


Police firearms licensing departments should be monitoring the behaviour of their firearms certificate holders.  In line with best practice it would therefore be advisable to review the outcome of any court appearances to ensure that those receiving suspended sentences on or after 14 July are aware that they would need to transfer or dispose of their firearm and/or ammunition.


However, a person who received a suspended sentence before 14 July and already has a firearm certificate would be able to retain their firearm and ammunition for the duration of their certificate.


Section 110 makes another amendment to the Firearms Act so that from 14 July 2014, a person who has served or received a criminal sentence will not be able to possess an antique firearm.  The prohibition applies to anyone who has served a custodial sentence of more than three years or has served a custodial sentence, or received a suspended sentence, of between three months and three years.
A person to whom this applies and who currently lawfully possesses an antique firearm will need to dispose of it by 14 July. 


The Home Office circular covering this change can be found at https://www.gov.uk/government/collections/home-office-circulars-2014.


O 14 Gorffennaf, os bydd unigolyn yn derbyn dedfryd ohiriedig o dri mis neu fwy yna ni fydd modd iddynt brynu na meddu ar ddryll tanio na bwledi am gyfnod o bum mlynedd o’r ail ddiwrnod ar ôl y ddedfryd. Mae’r amserlen hon wedi’i gosod fel nad yw unigolyn sydd â dryll tanio neu fwledi yn ei feddiant yn torri’r gyfraith pan fydd y ddedfryd yn cael ei rhoi ac er mwyn rhoi cyfle iddynt drosglwyddo neu gael gwared â’r dryll tanio neu fwledi.

 

Dylai adrannau drylliau tanio’r Heddluoedd fod yn monitro ymddygiad deiliaid trwyddedau drylliau tanio eraill. Yn unol ag arfer gorau byddai’n syniad adolygu canlyniad unrhyw ymddangosiadau gerbron y Llys er mwyn sicrhau bod y rhai hynny sy’n derbyn dedfrydau gohiriedig ar neu ar ôl 14 Gorffennaf yn ymwybodol y byddai angen iddynt drosglwyddo neu gael gwared ar eu dryll tanio a/neu fwledi.

Fodd bynnag, byddai rhywun a dderbyniodd dedfryd ohiriedig cyn 14 Gorffennaf ac sydd eisoes â thystysgrif dryll tanio yn gallu cadw’r dryll tanio a’r bwledi yn ystod cyfnod eu tystysgrif.

 

Mae Adran 110 yn gwneud diwygiad arall i’r Ddeddf Drylliau Tanio sef o 14 Gorffennaf 2014, ni chaniateir i rywun sydd wedi treulio cyfnod yn y carchar neu sydd wedi derbyn dedfryd troseddol i fod â dryll tanio hynafol yn eu meddiant. Mae’r gwaharddiad yn berthnasol i unrhyw un sydd wedi treulio mwy na thair blynedd yn y carchar neu sydd wedi derbyn dedfryd neu ddedfryd ohiriedig o rhwng tri mis a thair blynedd.

 

Bydd angen i rywun y mae hyn yn berthnasol iddynt ac sydd â dryll tanio hynafol yn eu meddiant ar hyn o bryd, gael gwared arno erbyn 14 Gorffennaf.

 

Gellir gweld cylchlythyr y Swyddfa Gartref sy’n egluro’r newid drwy fynd i: https://www.gov.uk/government/collections/home-office-circulars-2014.

 

 


 

Shotgun Applications and Renewals

 

pdfShotgun Check List.pdf
pdfWeapon notification 61117.pdf
pdf202 Application to vary a firearm certificate EN.pdf
pdf201 Application for the grant or renewal of a firearm andor shotgun certificate EN.pdf
pdf201A NOTES to read BEFORE completing forms 201 OR 202 EN.pdf

 

Firearm Applications and Renewals:

 

pdfFirearm Certificate Checklist.pdf
pdfWeapon notification 61117.pdf
pdf202 Application to vary a firearm certificate EN.pdf
pdf201 Application for the grant or renewal of a firearm andor shotgun certificate EN.pdf
pdf201A NOTES to read BEFORE completing forms 201 OR 202 EN.pdf

 

Co-Terminus Applications and Renewals:

 

pdfWeapon notification 61117.pdf
pdfCo-Terminus Check List.pdf

 

Application to store explosives for Business:

 

pdf61111 Storage of Explosive Form E.pdf

 

Registered Firearms Dealership:

 

pdf61112 Firearm Dealer E.pdf

 

Visitor Permits:

 

 

pdf61116 Application for a Vistor Permit E (Green).pdf

Also in this section


Contact

Firearms Licensing Department
North Wales Police
PO BOX 100
LL19 0BH


Telephone:
01745 539394 (10:00 - 14:00 Monday to Friday)

Text:
07800002401
Email:

Firearms Registry


 

.