Datganiad Preifatrwydd 

Nid yw gwefan Heddlu Gogledd Cymru yn cadw nac yn casglu gwybodaeth bersonol.  Efallai y bydd rhai rhannau o’r wefan hon yn gofyn am wybodaeth bersonol gennych, er enghraifft, i adael adborth neu i riportio digwyddiad neu gŵyn.  Ni fyddwn yn rhannu’r wybodaeth hon gydag unrhyw asiantaeth arall a bydd yn aros yn gyfrinachol.  Bydd y rheswm dros ofyn am yr wybodaeth bersonol hon yn glir ar y dudalen. 

 

Mae’r wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau allanol ac adnoddau nad oes gennym unrhyw reolaeth drostynt.  Nid yw Heddlu Gogledd Cymru yn gyfrifol am gynnwys nac argaeledd y gwefannau hyn.  Ni allwn sicrhau y bydd y gwefannau hyn ar gael bob tro.

 

Defnyddio ‘Cwcis’

Ffeil testun fechan yw ‘cwci’ sy’n cael ei chopïo i’ch cyfrifiadur gan borwr eich cyfrifiadur.  Mae gwefan Heddlu Gogledd Cymru yn defnyddio ‘cwcis’ i gofnodi eich dewis iaith pan fyddwch yn ymweld â’r wefan, ac i gofio’r dewis hwnnw wrth i chi bori drwyddi.  Ni fydd unrhyw ddata personol yn cael ei gasglu amdanoch ac fe’u defnyddir i’ch galluogi chi bori’r wefan yn eich dewis iaith yn unig.

 

Gallwch analluogi cwcis yn eich porwr drwy glicio ar ‘dewisiadau’ ar y bar offer.  Am gymorth a chefnogaeth ar sut i ddileu a rheoli cwcis, gallwch ymweld â http://www.aboutcookies.org/ neu dudalennau webwise y BBC.

 

Google Analytics

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn defnyddio 'Google Analytics' i ddadansoddi’r defnydd a wneir o'n gwefan.  Mae’r offeryn hwn yn defnyddio ‘cwcis’, ffeiliau testun bychan sy’n cael eu llawrlwytho’n awtomatig i’ch cyfrifiadur er mwyn casglu gwybodaeth ddienw.  Mae’n olrhain gwybodaeth megis sut mae unigolion yn cyrraedd ein gwefan, pa dudalennau maent yn edrych arnynt a pha borwr maent yn ei ddefnyddio.

 

Os fyddai’n well gennych optio allan o gael eich olrhain gan Google Analytics pan fyddwch yn ymweld â gwefannau, yna ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

 

Gwarchod Data

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cofrestru â’r Comisiynydd Gwybodaeth yn unol â gofynion (A.19) Deddf Gwarchod Data 1998. Ein rhif cofrestru yw Z4895270. Edrychwch ar ein Hysbysiad Prosesu Teg (dogfen pdf) i gael mwy o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio data personol neu cysylltwch â ni ynghylch unrhyw ymholiadau eraill sydd gennych am ddefnyddio data.

 

Hysbysiad o newidiadau

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn cadw’r hawl i ddiweddaru neu ddiwygio’r datganiad preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg.  Bydd manylion unrhyw newidiadau i’w gweld ar y dudalen hon.

.