Ymosodiad ac ymgais i ddwyn ym Mae Penrhyn

Mae’r Heddlu yn apelio am dystion yn dilyn ymosodiad ac ymgais i ddwyn ym Mae Penrhyn nos Wener. Roedd dyn yn cerdded ei gi ar y llwybr sy’n arwain o Blas Penrhyn tuag at Ffordd Llanrwst (tu ôl i Ysgol y Creuddyn) am tua 11pm ddydd Gwener 13 Ebrill pan ddaeth dau ddyn ato yn gofyn am ei waled ac ymosod arno.

 

Dioddefodd y dyn fân anafiadau ond ni chafodd unrhyw beth ei ddwyn.

Disgrifir y ddau droseddwr fel dynion gwyn rhwng 25 a 35 oed. Disgrifir y dyn cyntaf fel dyn eithaf tenau rhwng 5’8” a 5’10” gyda phen wedi’i eillio a chraith ar ochr chwith ei wyneb. Disgrifir yr ail ddyn fel dyn o faint canolig a thua 5’8” i 5’9” o daldra.

 

Meddai DC Glen Miller:

“Rydym yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un a allai fod wedi bod yn yr ardal ac a allai fod wedi gweld y digwyddiad.

“Fe ddylai unrhyw un a welodd y digwyddiad neu a welodd dau ddyn tebyg i’r rhai a ddisgrifir uchod gysylltu â ni cyn gynted â phosib drwy ffonio 101 neu gellir cysylltu â Chrimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.”

.