Yr Heddlu’n ymchwilio i fyrgleriaeth o gartref preswyl

crimestoppers

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn ymchwilio i fyrgleriaeth o Gartref Preswyl Dolwar yn Llanbedrog ger Pwllheli ac yn gofyn am eich cymorth chi i ddod o hyd i’r bobl hynny sy’n gyfrifol. Cafodd y Cartref ei dorri i mewn iddo ryw dro rhwng 2.00am a 3.00am ddydd Iau 14 Mehefin 2012 pan aeth lladron i mewn i’r swyddfa a dwyn sêff oedd yn cynnwys gemwaith a dogfennau banc rhai o’r trigolion.

 

“Cafodd y sêff ei dwyn o’r eiddo felly mae’n debygol bod y lladron wedi defnyddio cerbyd” meddai PC Andy Vowell o Orsaf Heddlu Abersoch. Aeth ymlaen i ddweud, “O’r ymholiadau cychwynnol, credaf fod y lladron wedi gyrru i bentref Mynytho gan ein bod wedi dod o hyd i lawer o’r eiddo oedd yn y sêff o’r pentref, ger yr ysgol. O’r fan honno, teithiodd y lladron 5  milltir i Bwlchtocyn lle daethpwyd o hyd i’r sêff ei hun.”

 

Cafodd y cardiau banc a gafodd eu dwyn eu defnyddio ychydig cyn 5.00am y bore hwnnw yn Tesco Caernarfon ac mae Heddlu gogledd Cymru’n awyddus i glywed gan unrhyw un a welodd unrhyw un amheus yn y lleoliadau hyn rhwng 2.00am a 5.00am.

 

Ychwanegodd PC Vowell: “Roedd hwn yn ddigwyddiad ofnadwy gan ei fod wedi effeithio ar nifer o bobl oedrannus ac agored i niwed. Mae un ddynes, a ddathlodd ei phen-blwydd yn 104 yn ddiweddar, yn poeni’n arw am y gemwaith mae hi wedi’i golli felly rwy’n annog unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth i gysylltu â’r Heddlu er mwyn i ni allu tawelu meddyliau’r trigolion.”

 

Gofynnir i unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth i gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu’n ddienw drwy Crimestoppers ar 0800 55 111.

 

.