Lladrad yn Y Balalogo Crimestoppers

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn ymchwilio i ladrad yn dilyn digwyddiad ym maes parcio Stryd Plase, Y Bala am oddeutu hanner nos neithiwr nos Fercher 11 Gorffennaf 2012.  Mi wnaeth y troseddwyr ymosod ar ddynes leol, 50 mlwydd oed ac mi wnaethant ddwyn ei heiddo.  Cafodd y ddynes anaf difrifol i'w abdomen ond mae bellach wedi cael ei rhyddhau o'r ysbyty.

 

Mae ditectifs yn apelio ar unrhyw dystion a oedd yng nghyffiniau Stryd Plase, Y Bala rhwng 11.30pm nos Fercher 11 Gorffennaf a 12.30am fore dydd Iau 12 Gorffennaf ac a welodd unrhyw weithgaredd neu unigolion amheus, yn enwedig dau ddyn a oedd yn gwisgo topiau â chwfl, i gysylltu â nhw.

 

Meddai’r Uwch Swyddog Ymchwilio Ditectif Arolygydd Keith Jones “Dyma ddigwyddiad difrifol ac mae Heddlu Gogledd Cymru yn ymchwilio’n drylwyr iddo.  Hoffwn apelio ar unrhyw un a oedd yng nghyffiniau Stryd Plase neithiwr ac a welodd unrhyw weithgaredd amheus i gysylltu â ni.  Rydym yn gwerthfawrogi ac yn dibynnu ar gymorth ein cymunedau i'n helpu ni i ymchwilio i'r digwyddiadau hyn.  Mae'r math hwn o drosedd yn anghyffredin iawn yng Ngogledd Cymru a hoffwn dawelu meddyliau trigolion Y Bala y byddwn yn ymlid y troseddwyr hyn gyda grym."

 

Os gweloch unrhyw weithgaredd amheus yn Y Bala neithiwr neu os oes gennych unrhyw wybodaeth a fyddai o ddefnydd i Heddlu Gogledd Cymru gallwch gysylltu â nhw drwy ffonio 101 neu Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

 

Nid oes rhagor o wybodaeth ar gael ar hyn o bryd.

.