Yr Holl Apeliadaulogo crimestoppers

 • Gwrthdrawiad Trawsfynydd
  LAST UPDATED: Mer, Ebr, 23 2014
  Mae’r Heddlu yn apelio am dystion i wrthdrawiad traffig y ffordd difrifol a ddigwyddodd yn Nhrawsfynydd y bore yma.
 • Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Pwllheli
  LAST UPDATED: Mer, Ebr, 23 2014
  Mae’r Heddlu yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymddygiad gwrthgymdeithasol a arweiniodd at farwolaeth pump o wŷn.
 • Lladradau yn Nhrawsfynydd
  LAST UPDATED: Mer, Ebr, 23 2014
  Mae’r Heddlu yn apelio am wybodaeth ar ôl i nifer o eitemau gael eu dwyn o dai allan yn Nhrawsfynydd.
 • Carreg hynafol wedi'i dwyn
  LAST UPDATED: Maw, Ebr, 22 2014
  Mae’r Heddlu yn apelio am dystion ar ôl i garreg hynafol gael ei dwyn o ardd yn ardal Gresffordd, Wrecsam.
 • Byrgleriaeth mewn llety myfyrwyr ym Mangor
  LAST UPDATED: Iau, Ebr, 17 2014
  Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am dystion yn dilyn byrgleriaeth mewn llety myfyrwyr ym Mangor
 • Dinbych: Tân mewn hen ysgol
  LAST UPDATED: Mer, Ebr, 16 2014
  Mae’r Heddlu a’r Gwasanaeth Tân ac Achub yn cynnal ymchwiliad ar y cyd yn dilyn tân mewn hen ysgol yn Ninbych.
 • Dwyn arian o siop yn y Rhyl
  LAST UPDATED: Mer, Ebr, 16 2014
  Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad o siop yn Grange Road, y Rhyl neithiwr.
 • Heating Oil Theft Dolgellau
  LAST UPDATED: Mer, Ebr, 16 2014
  .
 • Rhyddhau llun E-Fit o fyrgler ym Mangor
  LAST UPDATED: Mer, Ebr, 16 2014
  Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi rhyddhau llun E-Fit o ddyn maent eisiau ei holi mewn cysylltiad â byrgleriaeth ym Mangor ddydd Iau diwethaf 10 Ebrill.
 • Ymosodiad yn Ninbych: Rhyddhau llun evofit
  LAST UPDATED: Maw, Ebr, 15 2014
  Heddiw mae’r swyddogion heddlu sy’n ymchwilio i ymosodiad yn Ninbych wedi rhyddhau llun evofit o ddyn maent eisiau dod o hyd iddo mewn cysylltiad â’r digwyddiad

methu mynd yn ôlmethu mynd yn ôl o 89
.