Yr Holl Apeliadaulogo crimestoppers

 • Brychdyn: Amgylchiadau Amheus
  LAST UPDATED: Maw, Gor, 22 2014
  Mae Swyddogion Heddlu Gogledd Cymru ym Mrychdyn yn apelio am wybodaeth ar ôl i yrrwr fynd at ddau o blant ddydd Gwener, 18 Gorffennaf.
 • Digwyddiad ym Mangor
  LAST UPDATED: Llun, Gor, 21 2014
  Mae’r Heddlu yn apelio am wybodaeth ar ôl i ddyn geisio cipio merch a oedd ar ei ffordd i’r ysgol.
 • Beic wedi’i ddwyn o Gapel Curig
  LAST UPDATED: Llun, Gor, 14 2014
  Mae’r Heddlu yn apelio am dystion ar ôl i feic cael ei ddwyn.
 • Dwyn gemwaith, Llandrillo yn Rhos
  LAST UPDATED: Llun, Gor, 14 2014
  Mae’r Heddlu yn apelio am dystion ar ôl i emwaith gael ei ddwyn o siop hen greiriau yn Llandrillo yn Rhos.
 • Peidiwch â rhoi cyfle i ladron ddwyn o geir
  LAST UPDATED: Iau, Gor, 10 2014
  Peidiwch â rhoi cyfle i ladron ddwyn o geir – tynnwch eich holl eiddo gwerthfawr o’ch car a sicrhewch eich bod yn ei gloi.
 • Creta: Apelio am wybodaeth
  LAST UPDATED: Maw, Gor, 8 2014
  Oeddech chi ar eich gwyliau ar ynys Creta ar 18 Mehefin, wnaethoch chi ymweld â Mynwent Souda Bay, i’r dwyrain o Chania?
 • Dyn ar goll yn Crete, Gwlad Groeg
  LAST UPDATED: Mer, Gor, 2 2014
  Mae Heddlu Gogledd Cymru yn cynorthwyo gwaith Heddlu Gwlad Groeg i geisio dod o hyd i ddyn 73 oed o ardal Dinbych sydd ar goll yn Crete ar hyn o bryd.
 • Byrgleriaeth yn Y Bala
  LAST UPDATED: Llun, Meh, 30 2014
  Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio ar y cyhoedd i’w helpu yn dilyn byrgleriaeth mewn tŷ yn ardal Y Parciau, Y Bala.
 • Tân Llangollen: Apêl am wybodaeth
  LAST UPDATED: Iau, Meh, 26 2014
  Cafodd yr heddlu alwad i dân mewn cartref modur yn ardal y Berwyn, Llangollen am 3.44am fore heddiw (dydd Iau, Mehefin 26)
 • A548: Apêl yn dilyn gwrthdrawiad angheuol
  LAST UPDATED: Iau, Meh, 26 2014
  Mae Swyddogion Heddlu sy’n ymchwilio i wrthdrawiad angheuol ar yr A548 rhwng Llanfair Talhaearn ac Abergele yn apelio am dystion a gwybodaeth.

methu mynd yn ôlmethu mynd yn ôl o 96
.