Yr Holl Apeliadaulogo crimestoppers

 • Gwrthdrawiad ym Mhrestatyn
  LAST UPDATED: Gwe, Med, 12 2014
  Mae’r Heddlu’n apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad rhwng beic pedal a char ym Mhrestatyn ar y 5ed Medi.
 • Rhybudd gwerthwyr drws i ddrws Glannau Dyfrdwy
  LAST UPDATED: Gwe, Med, 12 2014
  Mae’r Heddlu yn annog trigolion Glannau Dyfrdwy i fod yn wyliadwrus o werthwyr drws i ddrws diegwyddor sy’n gweithredu yn yr ardal.
 • Apêl yn dilyn achosion o arson yn Sir y Fflint
  LAST UPDATED: Iau, Med, 11 2014
  Mae’r Heddlu yn apelio am wybodaeth yn dilyn cyfres o achosion o arson yn Sir y Fflint dros yr wythnosau diwethaf.
 • Apêl yn dilyn marwolaeth beiciwr
  LAST UPDATED: Mer, Med, 10 2014
  Mae’r Heddlu yn apelio am wybodaeth a thystion yn dilyn marwolaeth beiciwr y credir ei fod wedi bod yn rhan o wrthdrawiad yng Nghaernarfon gyda’r nos neithiwr (dydd Llun, 8 Medi).
 • Lladron yn targedu rhifau cofrestru cerbydau
  LAST UPDATED: Gwe, Med, 5 2014
  Mae Swyddogion Heddlu Gogledd Cymru yn Wrecsam yn annog pobl i fod yn wyliadwrus ar ôl i nifer o blatiau cofrestru gael eu dwyn oddi ar geir.
 • Dinoethiad Anweddus ym Mangor
  LAST UPDATED: Mer, Med, 3 2014
  Mae’r Heddlu’n apelio am dystion ar ôl i ddyn ddinoethi ei hun yn anweddus ym Mangor.
 • Digwyddiad Chwarel Dorothea
  LAST UPDATED: Llun, Med, 1 2014
  Ychydig ar ôl 1.15pm, gofynnwyd i Heddlu Gogledd Cymru fynychu Chwarel Dorothea tu allan i Gaernarfon yn dilyn adroddiadau bod deifiwr wedi’i dynnu o’r dŵr wedi iddo fynd i drafferthion tra roedd 40 metr o dan wyneb y dŵr.
 • Diweddariad Aberffraw
  LAST UPDATED: Llun, Med, 1 2014
  Mae Gwylwyr y Glannau a’r Heddlu wedi parhau i chwilio a, Isaac Nash am drydydd diwrnod gan ganolbwyntio eu hymdrechion yn ystod llanw isel.
 • Chwilio am fachgen yn Aberffraw
  LAST UPDATED: Llun, Med, 1 2014
  Mae Heddlu Gogledd Cymru a Gwylwyr y Glannau wedi parhau i chwilio am Isaac Nash, 12 oed, a syrthiodd i mewn i’r môr oddi ar arfordir Aberffraw, Ynys Môn.
 • Lladrad yn Y Rhyl
  LAST UPDATED: Gwe, Aws, 29 2014
  Mae Ditectifs yn chwilio am dystion a gwybodaeth ar ôl i ddau ddyn ddwyn arian parod mewn lladrad o siop yn Y Rhyl neithiwr.

methu mynd yn ôlmethu mynd yn ôl o 99
.