Yr Holl Apeliadaulogo crimestoppers

 • Lladrad yn Y Rhyl
  LAST UPDATED: Gwe, Aws, 29 2014
  Mae Ditectifs yn chwilio am dystion a gwybodaeth ar ôl i ddau ddyn ddwyn arian parod mewn lladrad o siop yn Y Rhyl neithiwr.
 • Atgoffa ffermwyr i fod yn wyliadwrus
  LAST UPDATED: Gwe, Aws, 29 2014
  Mae ffermwyr sy’n byw Siroedd y Fflint a Dinbych yn cael eu hatgoffa i fod yn wyliadwrus ac i roi gwybod i’r heddlu am unrhyw weithgaredd amheus y maent yn ei weld ar neu o amgylch eu heiddo.
 • Ymchwilio i Fyrgleriaeth ym Mae Penrhyn
  LAST UPDATED: Mer, Aws, 27 2014
  Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am dystion yn dilyn byrgleriaeth ym Mae Penrhyn ddydd Llun, 18 Awst 2014.
 • Gwrthdrawiad Prestatyn
  LAST UPDATED: Maw, Aws, 26 2014
  Mae’r Heddlu yn apelio am dystion i wrthdrawiad traffig y ffordd difrifol rhwng beiciwr a bws ym Mhrestatyn.
 • Gwrthdrawiad difrifol ar yr A541 Bodfari
  LAST UPDATED: Gwe, Aws, 22 2014
  Hoffai Swyddogion Heddlu sy’n ymchwilio i wrthdrawiad difrifol a ddigwyddodd ar yr A541 Bodfari apelio am wybodaeth a thystion.
 • Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am dystion yn dilyn byrgleriaeth yn Nolgellau wythnos diwethaf.
 • Bae Cinmel: Apêl yn dilyn byrgleriaeth
  LAST UPDATED: Iau, Aws, 21 2014
  Mae ditectifs yn apelio am wybodaeth a thystion yn dilyn byrgleriaeth mewn eiddo yn yr ardal.
 • Apêl yn dilyn lladrad
  LAST UPDATED: Maw, Aws, 19 2014
  Mae'r Heddlu yn chwilio am wybodaeth a thystion yn dilyn digwyddiad pan gafodd dyn a dynes eu stopio gan dri dyn a ddwynodd eitemau oddi arnynt yn Queensferry pnawn ddoe (dydd Llun, Awst 18).
 • Gwrthdrawiad taro a ffoi yn Nhowyn
  LAST UPDATED: Llun, Aws, 18 2014
  Mae’r Heddlu’n apelio am wybodaeth ar ôl i blentyn ifanc gael ei daro gan gar yn Nhowyn. Gadawodd y car y lleoliad heb stopio
 • Blaenau Ffestiniog - Beics wedi'u dwyn
  LAST UPDATED: Llun, Aws, 18 2014
  Mae’r Heddlu yn apelio am wybodaeth ar ôl i bump o feics gael eu dwyn o gynhwysydd yn Antur Stiniog, Blaenau Ffestiniog.

methu mynd yn ôlmethu mynd yn ôl o 98
.