Yr Holl Apeliadaulogo crimestoppers

 • Pedwar Hebog Tramor wedi marw
  LAST UPDATED: Gwe, Gor, 25 2014
  Mae’r Heddlu a’r RSPB yn apelio am wybodaeth ar ôl i bedwar hebog tramor gael eu darganfod yn farw.
 • Gwrthrawiad Llanelwy
  LAST UPDATED: Gwe, Gor, 25 2014
  Mae’r Heddlu’n awyddus i siarad ag unrhyw un a oedd yn dyst i wrthdrawiad rhwng car a beic modur yn Llanelwy nos Sadwrn diwethaf, 19 Gorffennaf.
 • Apêl yn dilyn llosgi bwriadol yng Ngwersyllt
  LAST UPDATED: Gwe, Gor, 25 2014
  Mae’r Heddlu yn apelio am wybodaeth ar ôl i hors dillad gael ei roi ar dân tu allan i ddrws tŷ yng Ngwersyllt, Wrecsam.
 • Apêl newydd - gwrthdrawiad angheuol
  LAST UPDATED: Iau, Gor, 24 2014
  Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio unwaith eto am dystion i wrthdrawiad traffig y ffordd angheuol lle bu i feiciwr modur farw.
 • Brychdyn: Amgylchiadau Amheus
  LAST UPDATED: Maw, Gor, 22 2014
  Mae Swyddogion Heddlu Gogledd Cymru ym Mrychdyn yn apelio am wybodaeth ar ôl i yrrwr fynd at ddau o blant ddydd Gwener, 18 Gorffennaf.
 • Digwyddiad ym Mangor
  LAST UPDATED: Llun, Gor, 21 2014
  Mae’r Heddlu yn apelio am wybodaeth ar ôl i ddyn geisio cipio merch a oedd ar ei ffordd i’r ysgol.
 • Beic wedi’i ddwyn o Gapel Curig
  LAST UPDATED: Llun, Gor, 14 2014
  Mae’r Heddlu yn apelio am dystion ar ôl i feic cael ei ddwyn.
 • Dwyn gemwaith, Llandrillo yn Rhos
  LAST UPDATED: Llun, Gor, 14 2014
  Mae’r Heddlu yn apelio am dystion ar ôl i emwaith gael ei ddwyn o siop hen greiriau yn Llandrillo yn Rhos.
 • Peidiwch â rhoi cyfle i ladron ddwyn o geir
  LAST UPDATED: Iau, Gor, 10 2014
  Peidiwch â rhoi cyfle i ladron ddwyn o geir – tynnwch eich holl eiddo gwerthfawr o’ch car a sicrhewch eich bod yn ei gloi.
 • Creta: Apelio am wybodaeth
  LAST UPDATED: Maw, Gor, 8 2014
  Oeddech chi ar eich gwyliau ar ynys Creta ar 18 Mehefin, wnaethoch chi ymweld â Mynwent Souda Bay, i’r dwyrain o Chania?

methu mynd yn ôlmethu mynd yn ôl o 96
.