Yr Holl Apeliadaulogo crimestoppers

 • Digwyddiad Chwarel Dorothea
  LAST UPDATED: Llun, Med, 1 2014
  Ychydig ar ôl 1.15pm, gofynnwyd i Heddlu Gogledd Cymru fynychu Chwarel Dorothea tu allan i Gaernarfon yn dilyn adroddiadau bod deifiwr wedi’i dynnu o’r dŵr wedi iddo fynd i drafferthion tra roedd 40 metr o dan wyneb y dŵr.
 • Diweddariad Aberffraw
  LAST UPDATED: Llun, Med, 1 2014
  Mae Gwylwyr y Glannau a’r Heddlu wedi parhau i chwilio a, Isaac Nash am drydydd diwrnod gan ganolbwyntio eu hymdrechion yn ystod llanw isel.
 • Chwilio am fachgen yn Aberffraw
  LAST UPDATED: Llun, Med, 1 2014
  Mae Heddlu Gogledd Cymru a Gwylwyr y Glannau wedi parhau i chwilio am Isaac Nash, 12 oed, a syrthiodd i mewn i’r môr oddi ar arfordir Aberffraw, Ynys Môn.
 • Lladrad yn Y Rhyl
  LAST UPDATED: Gwe, Aws, 29 2014
  Mae Ditectifs yn chwilio am dystion a gwybodaeth ar ôl i ddau ddyn ddwyn arian parod mewn lladrad o siop yn Y Rhyl neithiwr.
 • Atgoffa ffermwyr i fod yn wyliadwrus
  LAST UPDATED: Gwe, Aws, 29 2014
  Mae ffermwyr sy’n byw Siroedd y Fflint a Dinbych yn cael eu hatgoffa i fod yn wyliadwrus ac i roi gwybod i’r heddlu am unrhyw weithgaredd amheus y maent yn ei weld ar neu o amgylch eu heiddo.
 • Ymchwilio i Fyrgleriaeth ym Mae Penrhyn
  LAST UPDATED: Mer, Aws, 27 2014
  Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am dystion yn dilyn byrgleriaeth ym Mae Penrhyn ddydd Llun, 18 Awst 2014.
 • Gwrthdrawiad Prestatyn
  LAST UPDATED: Maw, Aws, 26 2014
  Mae’r Heddlu yn apelio am dystion i wrthdrawiad traffig y ffordd difrifol rhwng beiciwr a bws ym Mhrestatyn.
 • Gwrthdrawiad difrifol ar yr A541 Bodfari
  LAST UPDATED: Gwe, Aws, 22 2014
  Hoffai Swyddogion Heddlu sy’n ymchwilio i wrthdrawiad difrifol a ddigwyddodd ar yr A541 Bodfari apelio am wybodaeth a thystion.
 • Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am dystion yn dilyn byrgleriaeth yn Nolgellau wythnos diwethaf.
 • Bae Cinmel: Apêl yn dilyn byrgleriaeth
  LAST UPDATED: Iau, Aws, 21 2014
  Mae ditectifs yn apelio am wybodaeth a thystion yn dilyn byrgleriaeth mewn eiddo yn yr ardal.

methu mynd yn ôlmethu mynd yn ôl o 98
.