Yr Holl Apeliadaulogo crimestoppers

 • Ymosodiad yn Ninbych: Rhyddhau llun evofit
  LAST UPDATED: Maw, Ebr, 15 2014
  Heddiw mae’r swyddogion heddlu sy’n ymchwilio i ymosodiad yn Ninbych wedi rhyddhau llun evofit o ddyn maent eisiau dod o hyd iddo mewn cysylltiad â’r digwyddiad
 • Gwrthdrawiad difrifol Ynys Môn
  LAST UPDATED: Maw, Ebr, 15 2014
  Mae'r dyn a anafwyd mewn gwrthdrawiad difrifol ar Ynys Môn ddoe wedi marw yn yr ysbyty.
 • Gwrthdrawiad Difrifol ar Ynys Môn
  LAST UPDATED: Maw, Ebr, 15 2014
  Mae'r Heddlu'n apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad difrifol am 5pm ddoe ar y ffordd rhwng Llanfaelog a Bryngwran ar Ynys Môn.
 • Chwilio am dystion i fyrgleriaeth yng Nghaergybi
  LAST UPDATED: Llun, Ebr, 14 2014
  Mae Heddlu Gogledd Cymru yn gofyn am gymorth y cyhoedd yn dilyn byrgleriaeth yng Nghaergybi yn ddiweddar.
 • Beic cwad Honda wedi'i ddwyn
  LAST UPDATED: Llun, Ebr, 14 2014
  Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am wybodaeth ar ôl i feic cwad Honda TRX 250 (2012) gael ei ddwyn.
 • Byrgleriaeth ym Mangor
  LAST UPDATED: Llun, Ebr, 14 2014
  Mae ditectifs Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am dystion yn dilyn byrgleriaeth ganol dydd ym Mangor wythnos diwethaf.
 • Bwcle: Trelar wedi'i ddwyn
  LAST UPDATED: Llun, Ebr, 14 2014
  Mae’r heddlu’n ymchwilio i ladrad trelar o Fwcle.
 • Angor wedi’i ddwyn o Bermo
  LAST UPDATED: Llun, Ebr, 14 2014
  Mae Heddlu Gogledd Cymru yn ymchwilio i ddigwyddiad ar ôl i angor cwch camlas mawr gael ei ddwyn o Bermo.
 • Byrgleriaeth ym Methesda
  LAST UPDATED: Llun, Ebr, 14 2014
  Mae’r Heddlu yn apelio am dystion mewn perthynas â byrgleriaeth a ddigwyddodd mewn eiddo ym Methesda.
 • Stôf wedi’i dwyn
  LAST UPDATED: Llun, Ebr, 14 2014
  Mae’r Heddlu yn apelio am wybodaeth ar ôl i stôf unigryw gael ei dwyn o eiddo yn Llanberis.

methu mynd yn ôlmethu mynd yn ôl o 88
.