Cysylltu â’r Adran Cyfathrebiadau Corfforaethol

Mae Adran Cyfathrebiadau Corfforaethol Heddlu Gogledd Cymru yn gyfrifol am gyfathrebiadau mewnol ac allanol yr Heddlu.

 

Ym Mhencadlys yr Heddlu ym Mae Colwyn, mae’r tîm o Swyddogion Cyfathrebiadau Corfforaethol yn delio â chysylltiadau’r wasg ar gyfer Heddlu Gogledd Cymru – sy’n cynnwys cyhoeddi apeliadau am dystion, manylion am ddigwyddiadau, ymgyrchoedd a gweithrediadau.

 

Mae’r swyddfa ar agor o 9.00 y bore tan 5.00 yr hwyr o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ffoniwch 01492 804666 neu ebostiwch – press&pr@nthwales.pnn.police.uk

 

Voicebank

Gallwch hefyd ffonio llinell gymorth y wasg ar 0871 550 0063. Mae hon yn cael ei diweddaru’n gyson gyda manylion am ddigwyddiadau o bwys, datganiadau,  apeliadau am dystion a’r newyddion diweddaraf.

 

Tu allan i oriau’r swyddfa

Os nad yw eich ymholiad y tu allan i oriau’r swyddfa yn un sydd angen ymateb ar frys, gallwch adael negeseuon ar beiriant ateb y swyddfa sef 01492 804666.

 

Ar gyfer galwadau argyfwng yn unig

Os byddwch yn gwneud galwad y tu allan i oriau’r swyddfa, ffoniwch 101 neu 0845 607 1001, a bydd eich galwad yn cael ei throsglwyddo i Reolwr Digwyddiadau’r Heddlu.
Mae Swyddog y Wasg ar alwad 24 awr y diwrnod, 365 diwrnod y flwyddyn.

 

Mae llinell y wasg yn cael ei diweddaru’n gyson gyda manylion am ddigwyddiadau o bwys. Fe ddylai aelodau o’r wasg wrando ar y wybodaeth hon cyn ffonio Rheolwr Digwyddiadau’r Heddlu.

 

Mae datganiadau i’r wasg hefyd yn cael eu diweddaru ar y wefan .

 

.