Gwrthdrawiad Traffig Angheuol ym Mwcle

Am 4.52pm ddydd Llun 2il Ebrill galwyd y gwasanaethau brys i wrthdrawiad rhwng beic modur Suzuki glas a cherbyd Hyundai du ar gyffordd Ffordd Linthorpe a Knowle Lane ym Mwcle.  Aethpwyd â'r beiciwr modur mewn ambiwlans i Ysbyty’r Countess of Chester lle bu farw o’i anafiadau. 

 

Mae’r dyn wedi cael ei enwi fel Antony WHITEHOUSE, 51 oed,  oedd yn byw yn lleol.  Mae ei deulu wedi cael eu hysbysu.  Dioddefodd reidiwr piliwn y beic modur anafiadau difrifol ac mae ar hyn o bryd mewn cyflwr sefydlog yn yr ysbyty.

 

Arestiwyd gyrrwr yr Hyundai, dynes leol 23 oed,  ar amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru peryglus ac mae wedi ei mechnïo i ddychwelyd i orsaf heddlu ym mis Mehefin tra gwneir rhagor o ymholiadau.

 

Yn siarad drwy Swyddog Cyswllt Teuluol yr Heddlu, dywedodd y teulu: ‘Tony oedd cannwyll ein llygaid, un o fil, bob amser yn llawn ysbryd ac egni.  Ei blant, sy’n 14 ac yn 11 oed, oedd ei fyd.  Bydd hiraeth ei deulu ar ei ôl yn enbyd a bydd ei ffrindiau lu yn gweld ei eisiau'n fawr.  Mae ei deulu’n gofyn am breifatrwydd ar yr adeg anodd hon’.

 

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn gofyn i unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad neu a allai fod â gwybodaeth a fyddai’n cynorthwyo â'r ymholiad i gysylltu â PC Aled Jackson yn Uned Plismona'r Ffyrdd Glannau Dyfrdwy ar 101.  Fel arall gellir cysylltu â Crimestoppers ar 0800 555 111

.