Carchar i dreisiwr o Wynedd

Ar 23 Mai 2012, ymddangosodd dyn 27 oed o Benygroes, Alexander Charles Lawson Thomas gerbron Llys y Goron Caernarfon wedi’i gyhuddo o dreisio tair dynes yn ardaloedd Bangor a Phenygroes rhwng 2006 a 2010.

 

Cafodd ei ddedfrydu i gyfnod amhenodol a bydd yn treulio o leiaf chwe blynedd yn y carchar. Bydd hefyd yn cael ei roi ar y Gofrestr Troseddwyr Rhyw am oes.

 

Wrth ei ddedfrydu, dywedodd y Barnwr Dafydd Hughes “Fe wnaethoch orfodi eich dioddefwyr i fynd drwy’r boen o roi tystiolaeth ac fe ddangosoch chi ddirmyg a haerllugrwydd tuag at ferched yn gyffredinol.”

 

Croesawodd DC Andrew Evans o Heddlu Gogledd Cymru y ddedfryd gan ychwanegu ei bod hi’n bwysig cyfleu neges glir na fydd Heddlu Gogledd Cymru na’r Llysoedd yn dioddef troseddau o’r math hwn. Diolchodd DC Edwards i Wasanaeth Erlyn y Goron am eu harweiniad yn yr achos ac fe roddodd ganmoliaeth i’r dioddefwyr am eu dewrder a’u penderfynoldeb i sefyll i fyny i’r dyn hwn. Cynhaliodd swyddogion arbenigol gyfweliadau cychwynnol â’r dioddefwyr gan eu cefnogi drwy gydol yr ymchwiliad a’r achos llys.

 

Ychwanegodd DC Edwards: “Mae’n bwysig fod pawb yn y gymuned yn ymwybodol y bydd Heddlu Gogledd Cymru yn rhoi’r cymorth arbenigol priodol er mwyn cynorthwyo dioddefwyr ar bob cam o’r broses. Mae Heddlu Gogledd Cymru’n cymryd y materion hyn o ddifrif felly mae’n galonogol gweld y ddedfryd hon yn cael ei rhoi.”        

 

.