Trigolion Pennal yn cael eu symud rhag llifogydd

Mae Swyddogion Heddlu Gogledd Cymru wedi bod yn symud trigolion o bentref Pennal, ger Machynlleth ar ôl i fwlch ymddangos yn yr argae.

 

Mae’r trigolion yn cael eu cludo i Ganolfan Hamdden Machynlleth. Mae staff o’r cynghorau lleol, cynrychiolwyr o’r bwrdd dŵr lleol, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru yn y lleoliad.

 

Credir ar hyn o bryd mai tirlithriad sydd wedi achosi’r broblem.

 

Eglurodd yr Uwcharolygydd Andy Jenks-Gilbert: “Rydym yn gofyn i bobl adael eu tai rhag ofn i’r sefyllfa waethygu.

 

“Mae’r dŵr yn llifo dros wal gerrig yr argae i mewn i chwarel sydd â’r Afon Pennal yn llifo drwyddi. Mae crac wedi ymddangos yn y wal gan achosi ychydig o ddŵr i allu gollwng. Petai cynnwys cyfan yr argae yn mynd i’r afon byddai’n effeithio ar drigolion Pennal sy’n byw tua ½ milltir i ffwrdd o’r argae.

 

“Mae Swyddogion Heddlu yn gofyn i drigolion yn yr ardal adael eu cartrefi ac yn annog ymwelwyr i osgoi’r ardal ar hyn o bryd.”

 

.