Gardd Gymunedol ac Ysgol Pentraeth

Mae plant ysgol ym Mhentraeth wedi troi congl o’u hysgol, a arferai ddenu pobl ifanc yno i ‘loetran’ gyda’r nosau, yn ardd gymunedol y gall y gymuned gyfan fod yn falch ohoni.

 

Mae nifer o rieni, plant ysgol ac aelodau eraill o’r gymuned wedi cyfrannu tuag at drawsnewid y llecyn o dir gwastraff gan blannu blodau, llwyni a pherlysiau ond mae ganddynt hefyd le i fwy. Meddai’r Rheolwr Prosiect Suzanne Winfield, sydd hefyd yn rhiant “Mae’n braf gweld pawb yn dod at ei gilydd ond gallwn bob amser wneud efo mwy o gymorth neu blanhigion felly dewch draw. Mae’r plant hefyd yn dysgu llawer iawn am arddio ac ymfalchïo yn eu cymunedau”

 

Ychwanegodd SCCH lleol Iona Beckman o Heddlu Gogledd Cymru “Arferai’r ardal hon fod yn un a oedd yn denu mân achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol, roedd llawer o sbwriel yno ac roedd yn hynod o flêr. Gyda chymorth cyfraniad o £173 gan PACT (Ymddiriedolaeth yr Heddlu a’r Gymuned) bu modd i ni brynu nifer o declynnau garddio ac offer arall a gydag ychydig o waith caled ac ychydig o hwyl rydym wedi gallu creu’r ardd hyfryd hon a fydd yn elwa’r gymuned gyfan ac yn lleihau nifer yr achosion o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.”

 

Os hoffai unrhyw un gyfrannu unrhyw blanhigion, offer neu wirfoddoli am ychydig oriau yn yr ardd, cysylltwch ag Ysgol Pentraeth ar 01248 450315 neu SCCH Iona Beckman ar 07854 400 606.

 

.