Gŵyl Wakestock Pwllheli 2012

Eleni mae trefnwyr Gŵyl Wakestock ym Mhwllheli a gynhelir rhwng dydd Gwener 6ed a dydd Sul 8fed Gorffennaf yn paratoi ar gyfer problemau rheolaeth traffig posibl drwy gyflwyno gwasanaeth parcio a theithio i feysydd parcio penodol er mwyn lleihau llif y traffig yn yr ardaloedd cyfagos. 

 

Meddai Bex Tappin Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus Wakestock “Mae’r trefniadau yn mynd yn dda a byddwn yn barod ar gyfer Gŵyl Wakestock.  Fel gweddill y wlad mae llawer o law wedi syrthio ar dir yr ŵyl yn ystod y misoedd a’r wythnosau diwethaf.  Oherwydd hyn mae caeau’r meysydd parcio yn eithaf llaith ac efallai y bydd rhai yn cael anhawster wrth gyrraedd a gadael y safle.

 

“Oherwydd hyn mae Wakestock wedi trefnu lleoliad parcio a theithio ym maes parcio’r Clwb Hwylio ym Marina Pwllheli ble gall unigolion barcio a chyfarfod y bws gwennol sy’n mynd â chi i fynedfa’r ŵyl.  Bydd y bysys yn rhedeg yn rheolaidd o'r Maes ym Mhwllheli, Y Clwb Hwylio a safle Gŵyl Wakestock ym Mhen Rhos.  Mae'r cyfleuster hwn ar gael hefyd i'r rhai hynny sy'n hebrwng unigolion i ac o'r ŵyl.  Bydd meysydd parcio safle'r ŵyl ar agor ond fe argymhellir bod unigolion yn defnyddio'r cyfleuster parcio a theithio er mwyn osgoi unrhyw oedi."  

 

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn cefnogi ac yn annog unigolion i ddefnyddio’r cyfleuster parcio a theithio ac fe ychwanegodd Arolygydd Dewi Jones “Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn hwyluso mynediad i ac o’r safle a hefyd yn hwyluso pethau i'r gymuned leol a defnyddwyr eraill y ffordd.  Wrth gwrs bydd y tywydd yn cael effaith ar y safle a bydd yn cymryd mwy o amser i unigolion fynd i mewn ac allan o'r meysydd parcio ac felly gofynnaf i chi fod yn amyneddgar a chaniatáu rhagor o amser ar gyfer eich taith.  Oherwydd y tywydd rwyf hefyd yn argymell i chi wisgo dillad addas ar gyfer yr amodau”. 

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am yr ŵyl gallwch fynd i wefan Wakestock 2012. 

.