Ymgyrchoedd

Mae’r Adran Gyfathrebiadau Corfforaethol yn cynhyrchu ymgyrchoedd ar draws yr Heddlu. Mae hefyd yn cefnogi mentrau cenedlaethol y Swyddfa Gartref sydd naill ai yn rhoi cyngor i’r cyhoedd ar atal trosedd, neu sy’n eu hysbysu o’r materion yr ydym yn eu taclo.

 

Gallwch ddod o hyd i ddetholiad o’r ymgyrchoedd cyfredol drwy glicio ar y dolenni isod:

 • photo of Diogelwch eich eiddo gydag Immobilise
  Diogelwch eich eiddo gydag Immobilise
  Immobilise yw’r gofrestr manylion perchnogaeth fwyaf yn y byd. Gallwch gofrestru am ddim. Mae’n ffordd wych o aduno pobl ag eiddo wedi’i golli neu ei ddwyn.

 • photo of BANG – Cadw ysbryd Calan Gaeaf a Thân Gwyllt
  BANG – Cadw ysbryd Calan Gaeaf a Thân Gwyllt
  Gyda dathliadau Calan Gaeaf a Thân Gwyllt ar y gorwel, mae Heddlu Gogledd Cymru a’u partneriaid yn dod at ei gilydd unwaith eto er mwyn gofyn i bobl ‘fynd i ysbryd y noson’ gydag ymgyrch B.A.N.G.

 • photo of Ysgolion diogelach dros y gwyliau hâf
  Ysgolion diogelach dros y gwyliau hâf
  Mae ymgyrch i geisio annog pawb i gadw golwg ar ysgolion Gogledd Cymru er mwyn eu cadw’n ddiogel rhag trosedd dros wyliau’r haf wedi cael ei lansio.

 • photo of Ymgyrch Sodium
  Ymgyrch Sodium
  ‘Peidiwch â Gamblo efo’ch Bywyd’ ydy neges hollbwysig yr ymgyrch, sy’n anelu at daclo’r broblem o yfed a gyrru a gyrru dan ddylanwad cyffuriau ymysg pobl ifanc rhwng 17 a 25 mlwydd oed.

 • photo of Ar Gamera!
  Ar Gamera!
  Allwch chi ein helpu ni i adnabod y bobl hyn sydd wedi eu dal ar gamerâu TCC?

 • photo of Ymgyrch Gyrwyr Hŷn
  Ymgyrch Gyrwyr Hŷn
  Mae ymgyrch sydd wedi'i anelu at gadw gyrwyr hŷn yn gyrru am gyfnod hirach wedi'i lansio ledled Gogledd Cymru. Bdd yr Ymgyrch Gyrwyr Hŷn yn annog gyrwyr dros 60 oed i gymryd rhan yn y cwrs asesu gyrru.

 • photo of Ydych chi’n nabod gyrrwr anghyfreithlon?
  Ydych chi’n nabod gyrrwr anghyfreithlon?
  Ydych chi’n nabod gyrrwr anghyfreithlon?

 

.