Yr Holl Erthyglau

Ar y dudalen mae crynodebau o’r holl Erthyglau

 

 • photo of Diogelwch yn y Gwanwyn a'r Haf
  Diogelwch yn y Gwanwyn a'r Haf

  Maw, Maw, 20 2012

  Gyda'r Gwanwyn wedi cyrraedd, mae Heddlu Gogledd Cymru yn eich annog i gadw eich cartrefi, eich ceir a’ch eiddo’n ddiogel dros fisoedd y gwanwyn a’r haf.


 • photo of Bywyd Ci!
  Bywyd Ci!

  Iau, Maw, 15 2012

  Ymunodd pedwar recriwt pedair coes newydd ag Uned Gŵn Heddlu Gogledd Cymru yn ddiweddar.


 • photo of Peidiwch â gadael Camdriniaeth Ddomestig i mewn i’ch cartref
  Peidiwch â gadael Camdriniaeth Ddomestig i mewn i’ch cartref

  Iau, Chwe, 2 2012

  Mae Camdriniaeth Ddomestig yn drosedd! Fel dioddefwr, nid ydych wedi gwneud dim byd o’i le. Nid eich bai chi ydyw.


 • photo of Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel
  Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel

  Iau, Chwe, 2 2012

  Diwrnod rhyngwladol i hyrwyddo defnydd mwy diogel a chyfrifol o dechnoleg ar-lein a ffonau symudol ledled y byd yw Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.


 • photo of Rhybudd i Yrwyr
  Rhybudd i Yrwyr

  Maw, Ion, 31 2012

  Mae’r heddlu’n atgoffa gyrwyr i fod yn wyliadwrus a chymryd gofal wrth adael eu cerbydau yn dilyn cyfres arall o droseddau cerbyd yng Ngogledd Gwynedd.


 • photo of Diogelwch Ffyrdd yn y Gaeaf – Byddwch Ddiogel Byddwch Amlwg
  Diogelwch Ffyrdd yn y Gaeaf – Byddwch Ddiogel Byddwch Amlwg

  Maw, Rhag, 20 2011

  Mae defnyddwyr ffyrdd yn wynebu mwy o risg yn ystod misoedd y gaeaf. Byddwn yn treulio mwy o amser yn cerdded, beicio ac yn gyrru yn y tywyllwch ac mae’n llawer mwy peryg na gwneud hynny yng ngolau dydd. COFIWCH - BYDDWCH DDIOGEL BYDDWCH AMLWG


 • photo of Amser Allan i Swyddogion Gwirfoddol
  Amser Allan i Swyddogion Gwirfoddol

  Gwe, Tach, 25 2011

  Pan ddaw hi i wirfoddoli, mae un busnes yng Ngogledd Cymru yn gwybod pa mor werthfawr all hynny fod.


 • photo of Gwirio Cerbydau
  Gwirio Cerbydau

  Llun, Tach, 14 2011

  Gyda’r gaeaf ar gychwyn, am y mis nesaf bydd swyddogion plismona'r ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru yn canolbwyntio ar ddiogelwch cerbydau er mwyn sicrhau bod cerbydau mewn cyflwr digon da i ymdopi â’r amodau gaeafol.


 • photo of Peidiwch â themtio lladron....peidiwch â gadael pethau gwerthfawr yn eich car
  Peidiwch â themtio lladron....peidiwch â gadael pethau gwerthfawr yn eich car

  Llun, Tach, 14 2011

  Gallai ffôn symudol neu ychydig o bunnoedd yn eich car fod yn fwy na digon i demtio lleidr sydd am fachu ar ei gyfle i dargedu eich cerbyd.


 • photo of Teithio yn y tywyllwch
  Teithio yn y tywyllwch

  Iau, Hyd, 27 2011

  Daeth Amser Haf Prydain i ben am flwyddyn arall dros y penwythnos. Rhoddwyd y clociau yn ôl awr ac mae hi’n tywyllu’n gynharach bod dydd.methu mynd yn ôlmethu mynd yn ôl o 4
.