Eich Cymdogaeth

Plismona Cymunedol yw ein dull ni o ymladd trosedd, ymdrin â materion diogelwch cymunedol a thawelu meddwl ein cymunedau.

 

logo mapiau troseddEwch i www.police.uk i gael mynediad ar unwaith at fapiau a data ar lefel stryd.

 

OWL - Online Watch Link. Os hoffech ymuno ag OWL, sy'n wasanaeth rhad ac am ddim, gallwch wneud hynny drwy fynd i'r wefan www.owl.co.uk/northwales

 

 

Tîm Plismona Cymdogaeth

Cofiwch, mae croeso i chi alw yn  eich gorsaf heddlu leol neu siarad â’r swyddogion sydd ar batrôl yn eich cymuned.

 

Chwiliwch isod am eich Tîm Plismona’r Gymdogaeth lleol, y blaenoriaethau plismona, manylion am gyfarfodydd cyhoeddus a sut y gallwch ddylanwadu ar blismona yn eich ardal.

 

.