Chief Constable's Vision

Ein Gweledigaeth

Mae’n fraint fawr bod yn Brif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru. Y wefan hon yw lle rwyf eisiau rhannu fy ffocws, dyheadau a blaenoriaethau fel Prif Gwnstabl gyda chi. Mae’n edrych ar amcanion fy ‘ngweledigaeth’. Mae’n eich hysbysu am…