Prif Swyddogion

Prif Gwnstabl Cynorthwyol

Penodwyd Sacha Hatchett fel Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu Gogledd Cymru ar 29 Ebrill 2019.

Dirprwy Brif Gwnstabl

iv class="right image covered"><img style="width: 300px;" src="/media/655249/2018dccdibicky.jpg?width=472.5897920604915&amp;height=500" alt="DCC Debicki" data-id="32724"><span class="cover"><span class="covertitle">Dirprwy Brif&hellip;

Prif Gwnstabl

Fi yw Carl Foulkes, Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru.

Prif Swyddogion

Yn ogystal â chyflawni eu swyddogaeth a’u portffolio eu hunain, mae’r pedwar aelod o CCPSH (Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu) yn gweithio fel tîm er mwyn diffinio eu gweledigaeth ar gyfer plismona yng Ngogledd Cymru.&hellip;