Gwrandawiad Camymddygiad

Gwrandawiad Camymddygiad

Nid oes gwrandawiadau camymddygiad wedi eu rhestru ar hyn o bryd

Hysbysiad o Dribiwnlys Apeliadau’r Heddlu

Hysbysiad o Dribiwnlys Apeliadau’r Heddlu : 30 Ebrill 2019

Cynhelir Hysbysiad o Dribiwnlys Apeliadau’r Heddlu ym Mhencadlys Heddlu Gogledd Cymru, Glan-y-Don, Bae Colwyn, LL29 8AW ar 10:00, 30 Ebrill 2019

Mae Cwnstabl 2575 Doughty yn wynebu'r cyhuddiad canlynol:

  • Camymddwyn Difrifol – Torri Safon Ymddygiad Proffesiynol yn ymwneud ag Ymddygiad Annheilwng

Yn unol â Rheolau Tribiwnlysoedd Apeliadau’r Heddlu (Diwygiad) 2015, bydd y gwrandawiad yn un cyhoeddus.

Oherwydd maint yr ystafell gyfarfod nifer cyfyngedig o lefydd fydd ar gael i aelodau’r cyhoedd/ y cyfryngau.  Felly bydd mynediad i’r gwrandawiad ar sail ‘y cyntaf i’r felin’.

Ni chaniateir i unrhyw un ddefnyddio ffôn symudol na recordio neu ffilmio’r gwrandawiad.

Nodwch os gwelwch yn dda ei fod yn bosib y byddwch yn cael eich chwilio cyn i chi gael mynediad i ystafell y gwrandawiad.  Gwneir hyn am resymau diogelwch.

Mae’r adeilad a’r ystafell gyfarfod yn addas ar gyfer unigolion sy’n defnyddio cadair olwyn.  Mae cyfleusterau parcio yn y lleoliad yn brin ac nid oes yna gyfleusterau lluniaeth ar gyfer y cyhoedd yn lleoliad y gwrandawiad.