Diolchiadau a Chwynion

Mae eich adborth yn bwysig er mwyn gwella ein gwasanaeth ar gyfer y dyfodol. Felly os ydych chi eisiau dweud diolch neu wneud cwyn, rydym eisiau clywed gennych.

Ydyw yn argyfwng?

Os yw trosedd yn digwydd nawr neu fod rhywun mewn perygl uniongyrchol galwch 999.


Beth ydych eisiau ei ddweud wrthym?

Rwyf yn hapus am rywbeth

Thumbs up icon

Rwyf yn anhapus am rywbeth

Thumbs down icon

Ymateb i Gwynion yn Erbyn Gwasanaeth yr Heddlu gan y Cyhoedd-Neges Bwysig

Mae'r mater iechyd cyhoeddus parhaus sy’n ein wynebu oherwydd y Coronafeirws yn rhoi gofynion sylweddol ar y gwasanaeth heddlu ar hyn o bryd ac mae'r angen i ystyried yn ofalus ble y bydd ein hadnoddau yn cael eu defnyddio yn hollbwysig. Er y byddwn yn parhau i adolygu pob adroddiad i Heddlu Gogledd Cymru mewn perthynas â materion sy'n ymwneud ag anfodlonrwydd neu gŵynion ffurfiol, gofynnwn i chi ystyried yr heriau rydym yn eu hwynebu ar hyn o bryd o ran yr argyfwng cenedlaethol hwn ac, o ganlyniad, amseroldeb unrhyw ymateb cychwynnol a/neu ddatrysiad i faterion o'r fath. Gwerthfawrogwn eich dealltwriaeth a'ch amynedd yn ystod y cyfnod anodd hwn.