Diolchiadau a Chwynion

Mae eich adborth yn bwysig er mwyn gwella ein gwasanaeth ar gyfer y dyfodol. Felly os ydych chi eisiau dweud diolch neu wneud cwyn, rydym eisiau clywed gennych.

Ydyw yn argyfwng?

Os yw trosedd yn digwydd nawr neu fod rhywun mewn perygl uniongyrchol galwch 999.


Beth ydych eisiau ei ddweud wrthym?

Rwyf yn hapus am rywbeth

Thumbs up icon

Rwyf yn anhapus am rywbeth

Thumbs down icon