Diogelu Data

Mynediad i Wybodaeth

Mae Deddf Diogelu Data 2018 (Y Ddeddf) yn rhoi’r hawl i unigolyn gael copi o unrhyw ddata personol a ddelir amdanynt gan Heddlu Gogledd Cymru, oni bai fod eithriad yn berthnasol.

Diogelu Data

Mae Deddf Diogelu Data 2018 yn ceisio grymuso unigolion i feddiannu eu data personol a chynorthwyo sefydliadau gyda’u prosesu data personol cyfreithlon.

Gwarchod Data a Mynediad i Bwnc

Mae Deddf Diogelu Data 2018 yn rhoi’r hawl i unigolyn gael copi o unrhyw ddata personol a ddelir amdanynt gan Heddlu Gogledd Cymru, oni bai fod eithriadau’n berthnasol.