Diogelu Data

Applying for Information

Information held on the PNC such as details of convictions, cautions, warnings, reprimands and Penalty Notices for Disorder can be requested from the Association of Chief Police officers Criminal Records Office (ACRO). To obtain…

Mynediad i Wybodaeth

Mae Deddf Diogelu Data 2018 (Y Ddeddf) yn rhoi’r hawl i unigolyn gael copi o unrhyw ddata personol a ddelir amdanynt gan Heddlu Gogledd Cymru, oni bai fod eithriad yn berthnasol.

Diogelu Data

Mae Deddf Diogelu Data 2018 yn ceisio grymuso unigolion i feddiannu eu data personol a chynorthwyo sefydliadau gyda’u prosesu data personol cyfreithlon.

Gwarchod Data a Mynediad i Bwnc

Mae Deddf Diogelu Data 2018 yn rhoi’r hawl i unigolyn gael copi o unrhyw ddata personol a ddelir amdanynt gan Heddlu Gogledd Cymru, oni bai fod eithriadau’n berthnasol.