Seiberdroseddu

Beth yw seiberdroseddu?

CyberCrime (1)Seiberdroseddu

Gyda phoblogrwydd y rhyngrwyd, cyfryngau cymdeithasol, siopa a bancio ar-lein a dyfeisiadau cysylltiedig mae Troseddau Seiber wedi datblygu’n rhywbeth pwerus ymysg sefydliadau ac unigolion sy’n troseddu.

Defnyddir y term Troseddau Seiber yn weddol eang i ddisgrifio gweithgareddau troseddol sy’n cynnwys cyfrifiaduron a/neu rwydweithiau (gan gynnwys rhwydwaith mwyaf y byd, y Rhyngrwyd).

Nid yw Troseddau Seiber yn gyfyngedig i sefydliadau troseddol mawr. Mae’n cynnwys troseddau a gyflawnir ar lefelau llawer mwy personol megis bwlio, dwyn hunaniaeth neu stelcian.

Mae troseddau seiber yn cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i: 

  • Ddwyn data personol
  • Seiber Fwlio
  • Twyll
  • Seiber Stelcian
  • Dwyn neu amharu ar hawlfraint
  • Negeseuon e-bost twyllodrus

Mae nifer o declynnau a dulliau ar gael ar gyfer cyflawni troseddau seiber gan gynnwys negeseuon e-bost twyllodrus, negeseuon e-bost gwe-rwydo, gwefannau ffug, teclynnau darllen cardiau banc a feirysau cyfrifiadur. Yn y rhan fwyaf o achosion, gallwch gadw eich hun yn ddiogel rhag seiber droseddau drwy fod yn ymwybodol o’r mathau o fygythiadau sy’n bodoli a drwy ddefnyddio adnoddau a theclynnau dilys i’ch amddiffyn. Gall cymryd ychydig o gamau syml fod yn hynod o effeithiol er mwyn sicrhau eich bod y ddiogel. 

A oes risg y byddaf yn dioddef Troseddau Seiber?

Os ydych chi’n berchen ar gyfrifiadur, ffôn clyfar, cerdyn credyd neu ddebyd yna yn anffodus, oes yw’r ateb. Ymwelwch â’r dudalen hon yn rheolaidd er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf a, dilynwch ni ar Twitter neu hoffwch ein tudalen ar Facebook am gyngor defnyddiol. 

Fraud Welsh