Restorative Justice

Restorative Justice

Mae cyfiawnder adferol (CA) yn rhoi cyfle i ddioddefwyr gwrdd â neu gyfathrebu â throseddwyr i egluro gwir effaith eu trosedd. Mae'n rhoi grym i ddioddefwyr drwy gynnig llais iddynt.