Busnesau Diogelach

Amddiffyn eich Busnes

Os byddwch yn dioddef byrgleriaeth, bydd eich busnes yn colli stoc, eiddo gwerthfawr ac amser gwerthu. Bydd y wybodaeth ganlynol yn helpu unrhyw fusnes – bach neu fawr, i warchod ei hun rhag dioddef trosedd.

Dwyn metel

Gyda chynnydd ym mhris metel o ganlyniad i gynnydd mewn galw a diffyg cyflenwad, mae’r broblem o ddwyn metel wedi cynyddu ledled y wlad yn ddiweddar.

Gwarchod Ceffylau Gogledd Cymru

Mae Gwarchod Ceffylau Gogledd Cymru wedi’i sefydluer mwyn atal, lleihau a datrys troseddau sy’n ymwneud â cheffylau.

Nwyddau Ffug

Mae’n hawdd cael eich temtio gan gynnig da, ond cofiwch, os yw’n ymddangos yn gynnig rhy dda i fod yn ddilys, mae'n debyg nad ydi o ddim!

Diogelu Carafannau

Gall carafannau a adewir ar safleoedd pwrpasol, carafannau sydd wedi cael eu parcio ar y dreif a hyd yn oed carafannau sefydlog fod yn darged i ladron.