Diogelwch Siediau

SheducationDiogelwch Siediau

Mae siediau’n darged hawdd i ladron, maent yn aml yn cynnwys gwerth £400-500 o offer gan gynnwys pethau fel beiciau, offer trydanol, offer/dodrefn gardd, peiriannau torri lawnt ac ati. Hyd yn oed os nad ydych yn cadw dim o werth yn eich sied, gallai rhywun ddefnyddio rhaw, sgriwdreifer neu offer syml arall i dorri mewn i’ch cartref.

Pdficon Small Llwytho i lawr y ffurflen gwybodaeth 'shed-ucated'.

Drwy wneud ychydig o welliannau syml i ddiogelwch eich sied, gallwch ei gwneud hi’n anoddach, os nad yn amhosibl i leidr dorri mewn i’ch sied.

Cloeon

Ystyriwch osod cloeon a bolltau o’r math isod yn hytrach na sgriwiau syml y gellir eu tynnu’n hawdd o goed meddal neu goed sydd wedi pydru. Gosodwch ddau follt gan adael digon o le rhyngddynt er mwyn sicrhau gwell diogelwch. Defnyddiwch gloeon mawr dur o safon i’r perwyl hwn.

Colfachau

Defnyddiwch yr un dull ar gyfer gosod colfachau, os yw’r sgriwiau’n fach, defnyddiwch sgriwiau diogelwch na ellir ei dadsgriwio.

Ffenestri

Ni fydd rhai pobl yn defnyddio ffenestri’r sied, os felly – beth am ddefnyddio sgriwiau i’w cau nhw’n barhaol? Gallwch osod rhwyll neu farrau dur ar draws y ffenestri o’r tu mewn gan adael y golau i mewn ond sy’n golygu y byddai’n rhaid i’r lleidr fynd i lawer o drafferth er mwyn eu tynnu. Rhowch wydr laminedig yn lle gwydr sydd wedi torri.

Marcio eiddo

Defnyddiwch bin marcio eiddo i ysgrifennu eich cod post ar yr holl eiddo gwerthfawr megis offer trydanol a beiciau sy’n cael eu cadw yn y sied. Gwnewch nodyn o’r rhifau cyfresol. Bydd yr heddlu’n dod o hyd i werth miloedd o bunnoedd o eiddo bob blwyddyn. Yn anffodus, ni ellir dychwelyd llawer o’r eiddo gan na all yr heddlu ddod o hyd i’r perchennog.

Larymau sied

Ehangwch ddiogelwch eich cartref i gynnwys eich sied(iau). Gosodwch larymau sied rhad ond effeithiol ar siediau arunig. Bydd unrhyw beth sy’n gwneud sŵn yn siŵr o ddychryn y lleidr.

Llwybrau

Mae gro neu gerrig mân yn ddeunydd delfrydol ar gyfer llwybr, mae bron yn amhosibl i leidr gerdded arnynt heb wneud sŵn.

Offer gardd

Rhowch gadwyn gref drwy’r hadlenni a chysylltwch y ddau ben gyda chlo cadarn. Os yn bosib, gosodwch lygaden fetel fawr i ran o ffrâm y sied a chysylltwch y gadwyn iddi.

Golau

Gosodwch oleuadau sy’n dod ymlaen pan fydd hi’n tywyllu ac yn troi eu hunain i ffwrdd pan fydd hi’n goleuo neu gosodwch oleuadau sydd â synrwyddion symudiad sy’n gweithio pan fydd rhywun yn pasio.

Coed da

Mae nifer o siediau’n cael eu hadeiladu gan ddefnyddio coed medal rhad. Sicrhewch fod yr holl goed yn cael ei gadw mewn cyflwr da a rhowch goed newydd yn lle unrhyw goed sydd wedi pydru.

Yswiriant cartref

Edrychwch ar eich polisi cynnwys y cartref i weld os ydych wedi eich diogelu os bydd rhywun yn torri i mewn.

Gwarchod y Gymdogaeth

Siaradwch â’ch cymdogion am gychwyn cynllun yn eich stryd. Cysylltwch â’ch Swyddog Heddlu neu’r SCCH am gyngor ar sefydlu Cynllun Gwarchod y Gymdogaeth.