Cadw’n Ddiogel

Protocol Herbert

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn ymroddedig i ddod yn sefydliad deall dementia. Fel rhan o’r ymroddiad hwn, mae’r Heddlu’n gweithredu’r Protocol Herbert.

Aros yn ddiogel rhag terfysgaeth

Mae bygythiad terfysgaeth yn y DU yn real, ond gydag ychydig bach o wybodaeth gallwch wella eich diogelwch chi eich hun yn erbyn ymosodiad terfysgol. Darganfyddwch isod sut i aros yn ddiogel pan fyddwch allan a sut i riportio…

Arwyddion posib o weithgaredd terfysgol

Fel pob troseddwr arall, mae terfysgwyr angen paratoi a chynllunio, prynu a gwerthu eitemau, a chael ffyrdd i ariannu eu gweithgaredd. Mae lot o hyn yn cael ei wneud yn gyhoeddus.

ACT: Action Counters Terrorism

Mae’r bygythiad o derfysgaeth yn un gwirioneddol ac yn ddifrifol. Rydym wedi gweld y gall terfysgwyr ymosod ar unrhyw amser yn unrhyw le heb rybudd. Mae Heddlu Gogledd Cymru yn chwarae rhan allweddol drwy warchod y DU, ond cymunedau…

Dronau

Cwestiynau Cyffredin

Tywydd Garw

Hysbysu am Lanast

Gweithdrefnau yn y Ddalfa

Yn yr adran hon ceir gwybodaeth am brosesau ymdrin â phobl yn y ddalfa.

Ecsbloetio Plant yn Rhywiol

“Roedd y merched i gyd yn yr ysgol yn eiddigeddus o Jess. Nid oedd gan unrhyw un o’r merched eraill gariad 30 oed a oedd yn eu cyfarfod wrth giatiau’r ysgol mewn car crand..[…]…Dywedodd Chris wrth Jess ei fod wrth ei fodd â hi ac os…

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (YG)

Sŵn.  Graffiti.  Pobl yn ymgasglu i yfed ac yn gweiddi ar bobl sy'n pasio.  Mae’r holl bethau hyn yn enghreifftiau o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (YG).  Y math o ymddygiad – er nad yw’n achosi niwed corfforol - sy'n gallu difetha…