Riportio digwyddiad

Dylid defnyddio’r ffurflen hon i riportio materion difrys yn unig.

Gall gymryd nifer o oriau i ni ymateb i unrhyw ddigwyddiad sy’n cael ei riportio drwy’r gwasanaeth ar-lein hwn.

Deialwch 999 bob tro mewn argyfwng

Nid oes rhaid i chi lenwi bob blwch ond mwya’n byd o wybodaeth berthnasol y gallwch ei rhoi yna mwya’n byd yw’r siawns y gallwn ddelio â’r adroddiad.

Os ydych yn teimlo bod y mater yn un brys neu os atebwch ‘Ydi/Ydw’ i unrhyw un o’r pum cwestiwn isod yna dylech ein ffonio ni’n syth ar 101 (digwyddiad difrys) neu 999 (argyfwng)

Ydi hyn yn digwydd rŵan?