Riportiwch Digwyddiadau Ar-lein

Defnyddio’r gwasanaeth hwn:

  • Ni ddylech BYTH ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i riportio argyfwng. Deialwch 999 bob tro mewn argyfwng
  • Mwya’n byd o wybodaeth y gallwch ei rhoi, yna mwya’n byd yw’r siawns y gallwn ddelio â’r adroddiad yn effeithiol
  • Edrychwch ar y Cwestiynau a Ofynnir Amlaf rhag ofn y bydd yr ateb i’ch cwestiwn yno
 Beth yw argyfwng?

 Argyfwng yr heddlu ydi:

  • Pan fydd bywyd rhywun mewn perygl
  • Pan fydd rhywun mewn risg o ddioddef trais neu pan fydd eiddo ar fin cael ei ddifrodi
  • Mae trosedd difrifol yn digwydd
  • Mae’r troseddwr yn y lleoliad neu mae arést cynnar yn debygol
  • Mae’r digwyddiad yn debygol o gael effaith ddifrifol ar y cyhoedd
  • Trosedd difrifol iawn (e.e. trais rhywiol, niwed corfforol difrifol ayyb.)

Cliciwch ar un o’r botymau isod i riportio digwyddiad. Os nad yw’r mater yr ydych eisiau ei riportio wedi ei restru, gallwch ddefnyddio’r opsiwn ‘riportio rhywbeth arall’.