Eich Cymuned, Eich Dewis

Mae cronfa arbennig i helpu cymunedau Gogledd Cymru ymladd trosedd wedi cael ei sefydlu trwy ddefnyddio arian a atafaelwyd gan droseddwyr.

Mae cyfanswm o £40,000 ar gael i’r sefydliadau llwyddiannus - gyda 2 grŵp ym mhob sir yn cael £2500 yr un a £5000 yr un i ddau grŵp sy’n gweithredu ar draws Gogledd Cymru.

Mae’r llinellau pleidleisio yn awr ar agor tan 07/02/2020 er mwyn i bobl Gogledd Cymru ddewis pa grŵp cymunedol lleol y maent eisiau ei gefnogi gydag arian a atafaelwyd gan droseddwyr

NODER: 

Derbynnir uchafswm o bedair pleidlais i bob cyfeiriad e-bost er mwyn atal pleidleisio lluosog.
Os derbynnir pedwar e-bost oddi wrth yr un cyfeiriad e-bost, cânt eu heithrio o’r pleidleisiau terfynol a dderbyniwyd.

Gallwch glicio ar y dolenni a geir o dan bob ymgeisydd i’w pleidleisio, neu e-bostiwch yn uniongyrchol at: yourcommunityyourchoice@nthwales.pnn.police.uk.
RHAID i’r negeseuon e-bost gynnwys teitl y prosiect yn y llinell pwnc. Eithrir pleidleisiau a dderbynnir sy’n methu cynnwys y wybodaeth hon.

Dewisiwch eich ardal er mwyn pleidleisio: