Plentyn 10 oed yn cael ei anafu’n ddifrifol ar ôl i gar fethu â stopio.

 

Mae’r heddlu yn chwilio am yrrwr cerbyd â fethodd stopio ar ôl gwrthdrawiad yn Saltney brynhawn ddoe, dydd Sul 6 Ionawr, sydd wedi gadael plentyn ag anafiadau difrifol.

Cludwyd y plentyn i’r ysbyty lle mae ei gyflwr yn cael ei ddisgrifio fel bod yn ddifrifol.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ar Park Avenue yn Saltney am 4.19pm, darodd Ford Fiesta llwyd y bachgen a methodd â stopio. Mae’r cerbyd wedi cael ei ddarganfod a bydd yn cael ei archwilio’n fforensig.

Mae ymholiadau yn cael eu cynnal, ac mae swyddogion sy’n ymchwilio yn hynod o awyddus i glywed gan unrhyw un oedd yn dyst i’r gwrthdrawiad neu sydd â gwybodaeth am y digwyddiad.

Mae disgwyl i Park Avenue fod ar gael am beth amser.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad gysylltu â’r Uned Plismona’r Ffyrdd ar 101 gan ddyfynnu’r cyfeirnod X002696. Neu gallwch alw Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555111 neu gysylltu drwy’r we: https://www.north-wales.police.uk/contact/live-chat-support.

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.