15 yn ymddangos yn y llys ynadon

Ymddangosodd cyfanswm o 15 o bobl yn y llys ynadon heddiw (dydd Sadwrn 7 Medi) yn Llandudno a'r Wyddgrug – yn dilyn y gyfres o arestiadau diweddar Ymgyrch Tide. Roedd hwn yn ymchwiliad llinellau cyffuriau a arweiniwyd gan Heddlu Gogledd Cymru, gyda chymorth Heddlu Glannau Mersi a Heddlu'r Alban. 

O'r rhain, cadwyd 13 yn y ddalfa a derbyniodd ddau fechnïaeth amodol.

Bydd y 15 i gyd yn ymddangos mewn llys ynadon yn ddiweddarach.

Dywedodd yr Uwcharolygydd Mark Pierce: "Mae'r ymgyrch yn dangos nad oes ffiniau yn bodoli pan ddaw hi i amddiffyn aelodau bregus o'r cyhoedd ac erlyn y rhai sy'n manteisio arnynt ac yn gwerthu cyffuriau.

"Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am drosedd yn eu hardal gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru yn uniongyrchol drwy wefan yr Heddlu neu drwy ffonio 101 neu Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111."