Cyhuddo 15 yn dilyn diwrnod o warantau yng Ngogledd Cymru, Glannau Mersi a Dumfries

Heno, yn dilyn cyfres o gyfweliadau ac ymgynghori gyda Gwasanaeth Erlyn y Goron, mae 12 dyn a 3 dynes wedi'u cyhuddo o droseddau masnachu cyffuriau. Mae dau o'r dynion wedi'u cyhuddo o Gynllwynio i Gyflawni Niwed Corff Difrifol (GBH).

Byddant i gyd yn ymddangos ger bron y llys bore yfory lle ceisir eu cadw yn y ddalfa.

Llys Ynadon Yr Wyddgrug

 1. Edward White o Lannau Mersi
 2. Keith Furmedge o Lannau Mersi
 3. Toni Stagg o Ogledd Cymru
 4. Lisa Tinson o Ogledd Cymru
 5. Peter Powell o Ogledd Cymru
 6. James Michael Hughes o Ogledd Cymru
 7. Patricia Massingham o Lannau Mersi
 8. Dave Rawling o Lannau Mersi

Llys Ynadon Llandudno

 1. Jack Jones o Lannau Mersi
 2. Steve Dooley o Lannau Mersi
 3. Anthony Fahy o Ogledd Cymru
 4. Colin Jones o Lannau Mersi
 5. Leon Langford o Ogledd Cymru
 6. Shaun Dooley o Lannau Mersi
 7. Richard Anderson o'r Alban