Newyddion ac Apeliadau

Twyllwyr yn targedu trigolion Wrecsam

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn rhybuddio’r cyhoedd i fod yn effro i sgamiau dros y ffôn ar ôl i dwyllwyr dargedu trigolion yn ardal Wrecsam.

Apêl ar ôl gwrthdrawiad angheuol yn Horseman's Green, Wrecsam

Mae dyn oedrannus wedi marw ar ôl gwrthdrawiad traffig yn Wrecsam bron i ddau fis yn ôl.

Peilot ADAPT yn cael ei lansio

ADAPT – Gorchwylio Troseddwyr Cam-drin Domestig Asiantaethau

Gwrthdrawiad ger Bontddu

Mae'r heddlu'n gofyn i bobl feddwl yn ôl i ddechrau mis Awst pan anafwyd dynes yn ddifrifol yn dilyn gwrthdrawiad yn ymwneud ag un cerbyd ar yr A496 ger Bontddu.

Carcharu dyn am yrru dan waharddiad

Bydd dyn a gafodd ei ddal yn gyrru tra yr oedd wedi ei wahardd ar yr A55 y bore yma yn treulio heno yn y carchar.

Ymgyrch Sceptre: Cynllun ildio cyllyll yng Ngogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn taclo trosedd yn ymwneud â chyllyll fel rhan o wythnos genedlaethol sy’n amlygu’r peryglon o gario arf ynghyd â thargedu’r rhai sy’n cario cyllyll.

Tarian Her Heddlu Gogledd Cymru 

Daeth criw o gricedwyr brwd at ei gilydd i frwydro yn rownd derfynol Tarian Her Heddlu Gogledd Cymru yn ddiweddar. Mae'r gystadleuaeth wedi bodoli ers 17 mlynedd ac yn rhan annatod erbyn hyn o galendr y cricedwyr iau.

Apêl yn dilyn clwyfo yng Nghonwy

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad difrifol yn y Gyffin, Conwy.

Byrgleriaethau Bae Cinmel

Mae'r heddlu yn annog pobl i fod yn wyliadwrus ar ôl tair byrgleriaeth ym Mae Cinmel yn ystod yr wythnos ddiwethaf.