Newyddion ac Apeliadau

Yr heddlu'n rhybuddio staff gorsafoedd petrol am sgiâm

<p style="text-align: left;">Mae Heddlu Gogledd Cymru yn cynghori perchnogion a gweithwyr mewn gorsafoedd petrol yn dilyn troseddau twyll diweddar.</p> <p>Targedwyd gorsaf betrol ar Ffordd Llundain, Y Fali dros y penwythnos a&hellip;

Tîm Iechyd Meddwl yn gweithio â Heddlu Gogledd Cymru yn yr ystafell reoli

Mae clinigwyr iechyd meddwl wedi ymuno â Heddlu Gogledd Cymru i ddarparu gwasanaeth brysbennu iechyd meddwl newydd yng Nghanolfan Reoli'r Heddlu yn Llanelwy.

Ymgyrch ar y cyd yn targedu Gangiau Troseddau Trefnedig

Gwnaeth swyddogion o Ogledd Cymru, Glannau Mersi a Heddlu Trafnidiaeth Prydain ymuno heddiw i atal Grwpiau Troseddau Trefnedig Llinellau Cyffuriau sy'n gyfrifol am gyflenwi cyffuriau ar draws y ffin a chamfanteisio'n droseddol ar&hellip;

Gwarantau yn ymwneud â throseddau Llinellau Cyffuriau

Mae swyddogion o Heddlu Gogledd Cymru gyda chefnogaeth cydweithwyr o Heddlu Glannau Mersi a'r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig wedi gweithredu 8 gwarant chwilio ar draws Conwy a Sir Ddinbych heddiw.

Gwrthdrawiad yn Wrecsam: Enwi dyn

Gwrthdrawiad ar ffordd gyswllt Llan-y-Pwll: Enwi dyn

Dedfryd i yrrwr tacsi am yfed a gyrru

Dydd Iau 16 Ionawr 2020

Dedfrydu dyn ar ôl iddo fethu a stopio ar yr A55

Mae dyn a fethodd a stopio i’r heddlu wrth yrru’n beryglus wedi ei garcharu.

Canfod ffatri canabis yn y Rhyl

Dydd Mercher 15 Ion 2020

A ydych yn chwilio am yrfa newydd yn 2020?

A ydych yn chwilio am yrfa newydd yn 2020? Mae Heddlu Gogledd Cymru yn falch o fod yn recriwtio Swyddogion Heddlu!