Newyddion ac Apeliadau

Lladrad o sied yn Nolgellau

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth ar ôl  lladrad mewn eiddo gwledig yn ardal Dolgellau, lle cafodd dau feic modur eu dwyn o sied fferm.

Carcharu gyrrwr wedi’i wahardd

Mae dyn 23 oed a oedd yn gyrru dros 140mya ar yr A55 tra oedd wedi’i wahardd wedi ei garcharu.

Ymateb Heddlu Gogledd Cymru i'r ystadegau trosedd diweddaraf

Gan roi sylwadau ar ffigyrau trosedd Cymru a Lloegr am y flwyddyn yn diweddu mis Mawrth 2019 a gyhoeddwyd heddiw (Dydd Iau, 18 Gorffennaf), roedd y Dirprwy Brif Gwnstabl Richard Debicki yn cydnabod yr heriau. Ond dywedodd fod y…

Canmol heddlu am y ffordd y maent yn ymchwilio i droseddau yn erbyn yr henoed

Mae arolygwyr wedi canmol Heddlu Gogledd Cymru yn fawr am ei ffordd arloesol o ddelio â throseddau yn erbyn yr henoed.

Teyrnged teuluol ar ôl gwrthdrawiad angheuol yn Gellilydan

Mae teulu merch 24 oed a fu farw yn dilyn gwrthdrawiad ger Gellilydan, Gwynedd ar nos Iau wedi talu teyrnged iddi.

Diweddariad i'r ymchwiliadd yn Ffordd Tynewydd, y Rhyl

Nid yw'r heddlu bellach yn trin marwolaeth dyn 71 oed yn Ffordd Tynewydd, y Rhyl yn gynharach heddiw fel un amheus.

Apêl benodol yng nghyswllt llofruddiaeth Gerald Corrigan

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi apêl benodol heddiw yng nghyswllt llofruddiaeth Gerald Corrigan.

Yr heddlu yn bresennol yn Ffordd Tynewydd, y Rhyl

Yr heddlu yn bresennol yn Ffordd Tynewydd, y Rhyl

Ymgyrch ildio gynnau

Mae Heddlu Gogledd Cymru ynghyd â heddluoedd ar hyd a lled y wlad yn apelio am bobl i ildio gynnau diangen yn ystod cyfnod o amnest drylliau tanio a bwledi sy’n dechrau am bythefnos o 20 Gorffennaf 2019.