Newyddion ac Apeliadau

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn ymchwilio i ddau adroddiad diweddar o ddinoethi anweddus ac ymosodiadau ar Ynys Môn.

Rydym yn ymchwilio i ddau adroddiad diweddar o ddinoethi anweddus ac ymosodiadau ar Ynys Môn.

Ddaru ni drio'n galed i achub ei fywyd

Mae'r Rhingyll Non Edwards o Dîm Plismona Cymdogaeth Caernarfon yn rhannu ei phrofiadau o'i sifft Sul y Cofio. Diwrnod sydd wedi gadael argraff ar fywyd pawb oedd yno y diwrnod hwnnw – o Gadet yr Heddlu hyd at y Prif Gwnstabl.

Lladrad yn Swyddfa Bost yn Y Rhyl

Mae'r heddlu'n apelio am dystion yn dilyn lladrad arfog yn Siop Best-One a'r Swyddfa Bost ar St Margaret's Drive yn Y Rhyl.

Meinciau i Glwb Pêl Droed Llanrwst

Bydd pêl droedwyr ar y fainc am reswm cyfan gwbl newydd yn Llanrwst, diolch i grant o £250 o Ymddiriedolaeth yr Heddlu a'r Gymuned Gogledd Cymru (PACT).

Prifysgol Bangor a Heddlu Gogledd Cymru - Rhaglenni Gradd yr Heddlu

<p style="text-align: center;"><img style="width: 500px; height: 333.35910918651405px;" src="/media/657185/_ejp3893.jpg?width=500&amp;height=333.35910918651405" alt="" data-id="37420"></p> <p>Mae'n bleser gan Brifysgol Bangor a&hellip;

Cyfres o fyrgleriaethau yn ardal Llanfairfechan

Mae'r heddlu yn annog pobl i sicrhau fod ganddynt ddigon o ddiogelwch mewn lle yn dilyn cyfres o fyrgleriaethau yn ardal Llanfairfechan.

Dau brosiect yn elwa o enillion twyll

Mae plant sy'n chwarae pêl droed yn y Waun yn cael topiau tracwisg newydd a hynny diolch i arian a atafaelwyd oddi wrth droseddwyr.

Difrodi car heddlu: Carcharu pedwar dyn

Mae grŵp o ddynion wnaeth daflu cerrig at ffenest ffrynt car heddlu ac wedyn hyrddio tuag ato er mwyn atal cael eu dal wedi eu carcharu.