Apêl ar ôl i fasnachwyr twyllodrus dargedu cwpl oedrannus yn Llai

Gwnaethom dderbyn adroddiad am 2.46yh ar 12 Awst fod cwpl oedrannus yn First Avenue Llai wedi dioddef lladrad tynnu sylw.

Talwyd tri dyn am gynnal gwaith ar simnai, er y dywed tystion na welwyd neb yn gweithio ar y to. Tra roedd y dioddefwyr yn talu am y "gwaith" hwn, aeth un o'r dynion i fyny'r grisiau gan ddwyn arian parod o ystafell wely.

Cynigiodd y dynion i ddangos i'r cwpl fideo o'r gwaith y gwnaethant honni ei wneud ac aethant i'r fan i'w nôl. Ond gwnaethant yrru i ffwrdd i gyfeiriad Yr Wyddgrug.

Siaradai'r dynion gydag acenion Gwyddelig. Disgrifir un fel ei fod â barf.

Dywedodd yr Arolygydd Darren Whibberley: "Mae hon yn drosedd ffiaidd. Mae'r masnachwyr twyllodrus yn fwriadol yn targedu pobl oedrannus ymddiriedol. Buaswn yn annog trigolion i beidio derbyn galwadau gan alwyr digroeso.

"Mae ein Tîm Cymdogaethau Diogelach yn gweithio ar y cyd â safonau masnach cynghorau fel rhan o'r ymchwiliad. Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â'r trosedd hwn neu am y rhai o dan amheuaeth, sydd wedi gweld ymddygiad amheus tebyg, ffoniwch yr heddlu ar 101 neu https://www.north-wales.police.uk/contact/live-chat-support gan ddyfynnu X116153.

Am gyngor ar sut i ymdrin â galwyr digroeso ewch ar  https://www.north-wales.police.uk/advice-and-support/safer-homes/cold-callers-if-in-doubt-keep-them-out

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.