Apêl yn dilyn llosgi bwriadol yn ardal Belgrano

Mae Heddlu Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi lansio ymchwiliad ar y cyd ar ôl tân yn ardal Belgrano yn Abergele.

Aeth y gwasanaeth tân a swyddogion yr heddlu at y tân yn ardal Criafolen o Belgrano ychydig cyn hanner nos ar ddydd Sul 12 Mai.

Dywedodd Ditectif Ringyll Rob Mahoney: "Diolch byth, doedd neb wedi'i anafu o ganlyniad i'r tân, ac mae'n ymddangos ei fod wedi'i ddechrau'n fwriadol mewn Ford Kuga. Lledaenodd y tân i garejys cyfagos gan achosi difrod sylweddol i'r adeiladau ac i ddau gerbyd a oedd wedi'u parcio gerllaw".

 "Rydym yn awyddus i siarad ag unrhyw un a welodd unrhyw weithgarwch amheus yn yr ardal cyn i'r tân ddechrau ac rydym yn arbennig o awyddus i siarad â thri dyn a dynnodd sylw perchnogion y cerbydau o gwmpas 11.40 nos Sul."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai gynorthwyo'r ymchwiliad gysylltu â CID Llanelwy ar 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod X065280.

Fel arall, cysylltwch â'r ystafell reoli yn uniongyrchol drwy'r  we: https://www.north-wales.police.uk/contact/live-chat-support <https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=cy&a=https://www.north-wales.police.uk/contact/live-chat-support> neu ffoniwch Crimestoppers ar 0800 555111.

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.