Apêl ar ôl gwrthdrawiad taro a ffoi

Mae'r heddlu'n apelio am dyst ar ôl gwrthdrawiad traffig ar y ffordd difrifol rhwng car a seiclwr ar ffordd gyswllt yr A5156 Llan y Pwll yn Wrecsam.

Digwyddodd y gwrthdrawiad rhwng 7.30 ac 8 o’r gloch neithiwr, nos Sul 14 Ebrill.

Ni wnaeth y car, y credir ei fod yn VW Golf glas golau, stopio yn y lleoliad ac mae’r heddlu’n parhau i chwilio amdano. Cafodd y seiclwr ei gludo i Ysbyty Wrecsam Maelor gydag anafiadau difrifol.

Dywedodd PC Rich Priamo o'r Uned Plismona'r Ffyrdd: "Rydym yn awyddus i siarad ag unrhyw un oedd yn yr ardal ar y pryd sy’n credu bod ganddynt wybodaeth fydd o gymorth i ni ddod o hyd i'r VW Golf glas golau, neu unrhyw un a oedd yn teithio ar y ffordd sydd â recordiad camera cerbyd o’r car neu o’r seiclwr oedd yn gwisgo dillad seiclo tywyll”.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth alw 101 gan ddyfynnu’r cyfeirnod X050547.