Apêl yn dilyn ymosodiad yn Wrecsam

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad difrifol yn Wrecsam.

Ar ddydd Sul 30 Rhagfyr bu Jade Daniels yn mwynhau noson allan yn Wrecsam. Ar y noson roedd Jade, sy’n 4 troedfedd 11 modfedd, yn fach o gorff gyda gwallt tywyll yn gwisgo crys t Calvin Klein, jîns gwyn wedi rhwygo a bŵts bach du.

Rhywbryd rhwng 1.30am ar 31 Rhagfyr aeth Jade i Stryd Abbot ac i mewn i siop tecâ we cyn cerdded adref ar hyd Stryd Charles a Ffordd Holt.

Wrth iddi hi gerdded ar Ffordd Holt ger y groesffordd gyda Ffordd Montgomery daeth dyn ati, sy’n cael ei ddisgrifio gan Jade fel dyn gwyn gyda gwallt tywyll a barf a gofyn am sglodion. Cafodd ei daro gan ferch gyda gwallt tywyll y credir ei bod yn ei gwmni ac yna ymosododd y ferch ar Jade gan achosi anafiadau difrifol, yn enwedig i’w hwyneb.

Ar hyn o bryd nid oes rheswm amlwg am yr ymosodiad ond mae’n bosib bod y dyn a’r ddynes wedi bod yng nghwmni Jade am ychydig funudau cyn i’r ymosodiad ddigwydd.

Yn dilyn yr ymosodiad cerddodd Jade adref cyn gweld meddyg yn hwyrach yn y bore. Cafodd swyddogion wybod am y digwyddiad yn gynnar yn y prynhawn a phenodwyd tîm o dditectifs ar unwaith i’r ymchwiliad.

Meddai Ditectif Brif Arolygydd Gary Kelly: “Mae’r math hwn o ymosodiad ar ferch ar ei phen ei hun yn ddigwyddiad anghyffredin yn Wrecsam diolch i’r drefn ac mae’n un yr ydym yn ei gymryd o ddifri.

“Rydym yn gweithio gyda Jade a’i theulu i geisio gwybod yr amgylchiadau yn llawn a chael gafael ar rheini sy’n gyfrifol.

 “Rwyf yn apelio ar unrhyw un a welodd Jade yng nghwmni cwpl o 1am ar Nos Galan yn ardal Stryd Brooke, Stryd Charles a Ffordd Holt i gysylltu â fy nhîm. 

“Roedd hwn yn ymosodiad milain ar ferch ifanc ddiniwed a bregus. Rhaid i ni ddal y rhai sy’n gyfrifol am hyn a gofynnaf i unrhyw un a oedd yn gyrru car neu dacsi yn yr ardal sydd â thystiolaeth ar gamera i gysylltu â ni.

 “Hoffwn ofyn yn garedig i unrhyw un sydd â gwybodaeth i roi llonydd i Jade a’i theulu yn ystod y cyfnod anodd hwn ond yn hytrach gysylltu â Ditectif Rhingyll Andrew Hughes yn CID Wrecsam ar 101 neu ar Crimestoppers ar 0800 555 111 gan ddyfynnu W185648.

 

.