Apêl am dystion ar ôl gwrthdrawiad ger Llaneurgain

 

Mae Heddlu Gogledd Cymru’n apelio am dystion ar ôl gwrthdrawiad rhwng dau gar neithiwr ar yr A55 ger Llaneurgain.

Roedd swyddogion yn dilyn cerbyd pan fu mewn gwrthdrawiad ag ail gerbyd arweiniodd at fân anafiadau’n unig. 

Arestiwyd dau ddyn. 

Cafodd gyrrwr yr ail gerbyd ei drosglwyddo i’r ysbyty i gael triniaeth am gyflwr o sioc.

Cafodd y ffordd ei chau am gyfnod yn ystod y nos, ond mae bellach ar agor.

Dylai unrhyw dyst gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru ar 101 gan ddyfynnu’r cyfeirnod X003656.