Apêl i ganfod Samariaid yn dilyn gwrthdrawiad angheuol yn Llangollen

Dydd Gwener 06 Medi

Mae swyddogion yn gobeithio canfod dau Samariaid trugarog a roddodd gymorth yn dilyn gwrthdrawiad yn Llangollen pan fu farw cerddwr fis diwethaf.

Photograph of the to Samaritans

Tua 9:40am ar ddydd Iau 15 Awst bu gwrthdrawiad ar Stryd y Castell rhwng cerddwr a char Kia du.

Rhoddodd y dyn a'r ddynes gymorth cyntaf ar y safle.

Meddai PC Emma Birrell o Uned Plismona'r Ffyrdd: "Rydym am ddod o hyd i'r ddau dyst a allai ein helpu gyda'n hymchwiliad.

"Mae'n bosib eu bod ar ymweld â'r ardal am y dydd neu ar wyliau yn yr ardal felly rydym yn edrych am help i'w hadnabod. Cysylltwch â ni os allwch fod o gymorth."

Hedfanwyd y cerddwr 87 oed i ysbyty Stoke ond bu farw o'i hanafiadau.

Mae'r ymchwiliad yn parhau a dylai unrhyw un a oedd yn yr ardal pan ddigwyddodd gwrthdrawiad i gysylltu â swyddogion n Uned Plismona'r Dwyrain ar 101 neu drwy'r wefan yn dyfynnu'r cofnod X117649.

 

.

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.