A ydych yn chwilio am yrfa newydd yn 2020?

A ydych yn chwilio am yrfa newydd yn 2020? Mae Heddlu Gogledd Cymru yn falch o fod yn recriwtio Swyddogion Heddlu!

Allwch chi weld eich hun yn gwasanaethu eich cymuned? A allech chi gynorthwyo'r rhai hynny sydd fwyaf bregus o fewn ein cymunedau, neu weithio i dawelu meddwl unigolion neu gymunedau drwy sefyllfaoedd heriol neu anodd? Mae plismona'n un o'r swyddi mwyaf amrywiol sydd yna. Daw swyddogion i'r gwaith bob un dydd i wynebu'r anwybod.

Mae'r ffenest recriwtio yn agor ar ddydd Iau 9 Ionawr ac yn cau ar ddydd Iau 23 Ionawr gyda dyddiad dechrau ym mis Medi 2020. Felly sicrhewch eich bod yn cael eich cais i mewn yn gynnar – yr oll rydych angen ei wneud yw ymgeisio drwy ein gwefan!

Dywed y Prif Gwnstabl Carl Foulkes: "Rwy'n falch ein bod unwaith eto yn agor ein ffenestr recriwtio swyddogion heddlu. Buaswn yn annog pobl o bob rhan o'n cymdeithas i ystyried ymgeisio.

Mae bod yn swyddog heddlu yn un o'r swyddi mwyaf amrywiol a gwerthfawr sydd yna. Cewch y cyfle i achub bywydau, i newid bywydau ynghyd â chynorthwyo a gwarchod y gymuned.

Drwy ein staff, rydym yn anelu i adlewyrchu amrywiaeth a diwylliannau'r bobl a wasanaethwn. Nid oes angen gradd arnoch i ymgeisio. Rydym hefyd yn croesawu'r rhai hynny sy'n chwilio am newid gyrfa, i wella eu disgwyliadau, neu am lwybr yn ôl i waith. Dewch ac ymunwch â ni i wneud Gogledd Cymru'r lle mwyaf diogel i fyw ynddo yn y DU."

I wybod mwy, ewch ar ein gwefan neu peidiwch â phetruso ffonio ein tîm recriwtio ar 01492 804699 a byddant yn fodlon ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych!

https://www.north-wales.police.uk/recruitment-home/why-be-a-police-officer