Ymosodiad difrifol ym Mharc Antur y Rhyl

A oeddech chi'n dyst i ymosodiad difrifol ym Mharc Antur y Rhyl ger Clos Rhydwen tua 2pm ddydd Sul 14 Mehefin?

Dywedodd Cwnstabl Amy Arnone:

 “Roedd hwn yn ymosodiad milain lle cafodd dyn anafiadau difrifol i'w wyneb.

Rydym yn apelio ar unrhyw un a welodd grŵp o tua 8 o ddynion, yn fechgyn ifanc ac yn oedolion, yn yr ardal hon ar adeg y digwyddiad."

“Rydym yn gofyn i unrhyw un â gwybodaeth a allai fod o gymorth i'n ymchwiliad i gysylltu â mi ar unwaith."

Mae presenoldeb mwy o heddlu yn yr ardal ac mae'r ymholiadau yn parhau.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â CID Llanelwy ar 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod 20000345548. Fel arall defnyddiwch y wefan https://www.north-wales.police.uk/contact/live-chat-support neu galwch Crimestoppers yn ddienw ar 0800555111.

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.