Apêl Gwrthdrawiad Pont Britannia

 

Mae swyddogion yn apelio am dystion, ac yn arbennig, unrhyw un sydd â chamera cerbyd, ar ôl gwrthdrawiad ar bont Britannia y bore yma (dydd Iau, 11 Gorffennaf).

Ychydig cyn 11 y bore yma, hysbyswyd swyddogion am wrthdrawiad rhwng dau gerbyd ar y lon i gyfeiriad y dwyrain o’r A55 oedd yn ymwneud â ' Honda Civic arian a lori HGV.

Cafodd gyrrwr benywaidd yr Honda ei chludo i Ysbyty Gwynedd gyda mân anafiadau.

Mae Rhingyll Meurig Jones o'r Uned Plismona'r Ffyrdd yn awyddus i glywed gan unrhyw un a oedd yn teithio ar y bont adeg y gwrthdrawiad. Dywedodd: "Rydym yn apelio ar unrhyw un a allai fod wedi gweld y gwrthdrawiad, neu'r eiliadau cyn y gwrthdrawiad i ddod ymlaen. Rydym hefyd yn gofyn i unrhyw un sydd â chamera cerbyd i gysylltu â ni i'n cynorthwyo â'n hymchwiliad.

"Hoffwn ddiolch i'r cyhoedd am eu hamynedd gan fod y digwyddiad hwn wedi achosi tagfeydd sylweddol yn yr ardal. Roedd yna lefel uchel o draffig ar gyfer yr adeg yma o'r diwrnod, ynghyd â gwaith ffordd parhaus gerllaw, yn golygu bod oedi sylweddol wedi'i achosi yn ac hefyd o gwmpas Pont Menai, Llanfairpwll, Bangor a'r ardaloedd cyfagos. "

 

Gofynnir i unrhyw un sy'n gallu cynorthwyo'r ymchwiliad sy'n parhau i gysylltu â swyddogion yn yr Uned Plismona’r Ffyrdd ar 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod X097143.

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.