Byrgleriaeth ac ymgais i fwrglera yn Nant Gwynant

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth yn dilyn byrgleriaeth ac ymgais i fwrglera mewn dau adeilad gwyliau gwag.

Digwyddodd y ddau ddigwyddiad dros nos rhwng 21 a 22 Tachwedd yn ardal Nant Gwynant.

Dywedodd PC 2470 Barbara Roberts: “Mae hon yn ardal ymhell o bob man ond rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un a oedd efallai'n teithio drwy'r rhan hon o Eryri dros nos yr wythnos ddiwethaf ac wedi gweld rhywun neu gerbyd amheus.”

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â PC Roberts yng Ngorsaf Heddlu Porthmadog ar 101 gan ddyfynnu rhif cyfeirnod 19100683970 neu ddefnyddio'r sgwrs we fyw  <https://www.north-wales.police.uk/contact/live-chat-support>

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.